Sök

Succé för Ovulai på Shift – kassan nu välfylld

OvulaiShift2022

Nora Bavey, investerare och Leyla Ali Dholey och Kristina Stojanovic, Ovulai. Foto: Pattie Suwan

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Ovulai vill vara med att förbättra kvinnohälsan.

Nu har de medel att göra det.

Grundarduon fick nämligen in 4 miljoner kronor under Shift-finalen.

Ovulai är en femtech-startup som vill ta fram en medicinsk app med digitala hälsoprogram för att lindra kroniska, gynekologiska besvär och förebygga följdsjukdomar.

Inledningsvis är bolaget fokuserat på PCOS, eller polycystiskt ovarialsyndrom. PCOS orsakas av en obalans av hormoner från äggstockarna, och det kan ge oregelbunden eller utebliven mens, ökad hårväxt på kroppen och svårigheter att bli gravid. 

Många kvinnor som drabbas av PCOS upplever att det saknas information, vägledning och hjälp. Där kommer Ovulais lösning in i bilden, argumenterade grundarna. 

“Vi utvecklar en app för digital livstilsbehandling för PCOS”, summerade Leyla Ali Dholey och Kristina Stojanovic

Lösningen kommer att vara färdig att lanseras under sommaren och i ett första steg kommer entreprenörer rikta in sig på konsumentmarknaden, det vill säga B2C, där intäkterna skulle bestå av prenumerationsintäkter. 

I ett andra steg kommer Ovulai rikta in sig på B2B-marknaden och då först registrera appen som ett medicinskt hjälpmedel, en så kallad CE-märkning. 

“Vi har tagit emot ett enormt intresse från olika vårdaktörer”, sa Kristina Stojanovic.

Och intresset var även stort bland ett par av drakarna i Shifts investerarpanel. Nora Bavey, chef för Unconventional Ventures, och Caroline Farberger som numera representerar riskapitalfirman Wellstreet satsar 2 miljoner kronor vardera. De nya investerarna får sammantaget en ägarandel på 20 procent. 

Snart kommer det alltså finnas 4 miljoner kronor i kassan som Ovulai kan använda för att nå ut. 

“Vi är så imponerade av er och av djupet av er kompetens”, sa Caroline Farberger. 

Läs mer