Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Spotify-grundarna hotar att flytta verksamhet från Sverige

Artikel bild

Daniel Ek och Martin Lorentzon i öppet brev: Kräver att politikerna agerar - annars kan "tusentals Spotify-jobb" gå till USA i stället för Sverige.

Johanna Ekström

Johanna Ekström

johanna@breakit.se

Reporter

I ett öppet brev med rubriken “Vi måste agera eller bli omsprungna!” skriver Spotifys grundare Daniel Ek och Martin Lorentzon att Spotify kan tvingas flytta delar av verksamheten utomlands om inte politikerna agerar.

I brevet, som publicerades på tisdagsmorgonen, konstaterar de att Sverige just nu har ett momentum vad gäller techscenen:

“Etablerade startups som Spotify, Skype, King, Mojang och Klarna utgör tillsammans med mängder av andra nystartade företag och tillgången till kapital ett kluster med högt förädlade tjänster som leder till sysselsättning, skatteintäkter, innovationsförmåga och lockar talanger från hela världen”, skriver de och fortsätter:

“I detta kluster får unga människor tidigt möjlighet att bygga internationella nätverk och viktiga erfarenheter. Exemplen är många på människor som sedan startar nya företag och i sin tur anställer människor. Den samhällsekonomiska nyttan och dynamiken av detta kan inte underskattas”.

Ek och Lorentzon skriver att deras dröm med Spotify var att bygga ett bolag i Sverige som kunde nå ut globalt och på så sätt inspirera andra i Sverige att starta bolag.

“Det är för oss galet att Europa, med en större befolkning än USA, inte har ett enda bolag i paritet med Facebook, Google, Apple, Microsoft, Amazon och de andra amerikanska storbolagen. Vi vill visa att det går!”

Men det finns enligt Ek och Lorentzon en rad hinder för att det ska kunna ske. Som är så pass allvarliga att Spotify funderar på att flytta delar av verksamheten utomlands.

"De kommande åren står vi inför att rekrytera tusentals personer. Vår framgång är helt beroende av att vi kan locka de bästa talangerna från hela världen. Om vi kan få bort de hinder Sverige har jämfört med andra länder så kommer vi att kunna anställa i Stockholm och Göteborg istället för att flytta delar av verksamheten till andra länder".

"Vi älskar Sverige och anser att detta i grunden är den bästa miljön för oss, men samtidigt kan vi inte trolla bort de politiska hinder som finns."

Ett problem som identifieras är bostadsbristen där de bland annat efterlyser fler hyresrätter och en bättre fungerande bostadsmarknad: "Att ställa krav på att unga människor som kommer till ett nytt land direkt ska köpa dyra bostadsrätter minskar attraktionskraften och är inte långsiktigt hållbart". 

En annan är utbildningssystemet - som producerar alldeles för få programmerare, menar man.

“Vi behöver få in programmering tidigt i grundskolan så att vi tar vara på de talanger som finns, samt att förhindra att vi tappar alla kvinnliga programmerare”.

Det tredje hindret som Spotify-grundarna ser i Sverige är möjligheten att göra personalen till delägare i bolagen. Den personaloptionsutredning som regeringen nyligen har gjort tycker de ska “kasseras omedelbart”.

“Lagstiftarna måste inse att vi konkurrerar på en global talangmarknad och att priset för sämre villkor i ett land är högt. Vi sitter nu med frågan om vi ska växa i Stockholm eller i New York”.

“I USA beskattas optioner för den anställde som inkomst av kapital med en skattesats på 15–20 procent, i Tyskland är nivån 25 procent. I Sverige räknas det i dag som inkomst av förvärvsarbete och beskattas således med 70 procent”.

I slutet av brevet manar de till handling och konstaterar att av Spotify, Skype, King, Mojang och Klarna är det bara två som inte har blivit sålda till stora amerikanska företag.

"Framgång förutsätter att man är ständigt föränderlig och agerar blixtsnabbt. Den som inte gör det blir omsprungen. Detta gäller också politiken. Och nu krävs snabba åtgärder, annars riskerar Stockholm och Sverige att förlora i den globala konkurrensen. Och mer konkret, tusentals Spotifyjobb till USA istället för Sverige".

Läs mer