Förlusterna rusar för Klarna – tappar över 2 miljarder på tre månader

Klarnafintech

Sebastian Siemiatkowski, vd Klarna. Foto: TT

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Klarna presenterade ett sparpaket under måndagen.

Lite i det tysta smög bolaget även ut en kort resultatrapport för det första kvartalet.

Den visar på fortsatt stora minus för betalningsbolaget. Mycket stora.

På måndagen kunde Breakit först avslöja att Klarna hade kallat personalen till ett stormöte med obligatorisk närvaro och sedan rapportera att bolaget kommer att göra sig av med cirka 700 medarbetare under de kommande månaderna. 

“Vi är starkt påverkade av omvärlden. När vi satte våra mål för 2022 under hösten så var det en väldigt annorlunda värld än den vi har idag”, sa Sebastian Siemiatkowski i samband med sparpaketet presenterade och listade några av de faktorer i omvärlden som påverkar bolaget idag.

Han nämnde så vitt Breakit känner till inte några konkreta siffror men under måndagskvällen lade Klarna ut en finansiell summering för det första kvartalet. 

Den visar att rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till drygt -2,5 miljarder kronor, en försämring från -0,8 miljarder kronor som var fallet första kvartalet 2021. En annan jämförelsepunkt är att rörelseresultatet för hela 2022 låg på -6,6 miljarder kronor där resultatet försämrades särskilt under det andra halvåret. 

Noterbart är att kreditförluster fortsätter att öka i absoluta tal. De låg på 1,2 miljarder kronor under årets tre första månader, upp från 0,8 miljarder motsvarande period föregående år. 

Även det som kallas allmänna administrativa kostnader har gått upp kraftigt. Den kostnadsraden summeras för det första kvartalet till nästan 4,7 miljarder kronor, en ökning med nästan 2 miljarder från i fjol. 

Provisionsintäkterna, i praktiken den ersättning Klarna får från e-handlarna, växte samtidigt till cirka 3,1 miljarder kronor under först kvartalet, upp från 2,5 miljarder. 

Noterbart är även att kassaflödet för perioden uppgick till -7,3 miljarder kronor under det första kvartalet. Det kan ställas i relation till att Klarna sägs vilja ta 10 miljarder i en nyemission för att finansiera verksamheten. 

Av det totala kassaflödet under det första kvartalet avsåg nästan -4,5 miljarder kronor den löpande verksamheten. Det är en försämring från +3,6 miljarder kronor under första kvartalet 2021. 

Det operativa kassaflödet under det första kvartalet betyder att det rinner ut netto cirka 50 miljoner kronor per dag från rörelsen. 

Klarna gjorde en nettoförlust på 5,7 miljarder kronor under de sex avslutande månaderna av 2021, vilket fick Breakits Olle Aronsson att skriva en kommentar om de “ohållbara förlusterna”.  

Läs mer