Sök

Hög tillväxt för Checkin – men även större förlust

Checkin.comBörsmjukvara

Anders Borg, Niklas Storåker, Johan Qviberg och Erik Sellin.

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Inloggningsbolaget Checkin.com fördubblade intäkterna under det första kvartalet.

Den andra sidan av myntet: förlusten ökade mycket mer än så.

Bolaget vill samtidigt inte berätta hur stor del av omsättningen som kommer från genomförda bolagsaffärer.

Mjukvarubolaget Checkin, vars lösning används vid inloggningar online, redovisar intäkter om 15,8 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på hela 107 procent. 

Det är onekligen en hög tillväxttakt, men då ska man komma ihåg att den inkluderar omsättning från gjorda förvärv. Checkin har under det senaste året bland annat köpt teknikbolaget Getid och ai-bolaget Datacorp. 

Men hur stor del av intäkterna som är genererad av egen kraft och hur mycket som har tillkommit via förvärvade bolag är inget som Checkin berättar, på tvärs mot hur många andra börsbolag redovisar. För en utomstående blir det därför betydligt svårare att skapa sig en uppfattning om hur den underliggande affären utvecklas. 

“Det inget som vi särskiljer”, säger Jonas Köpniwsky, bolagets kommunikationschef, till Breakit.

I ett uppföljande sms skriver han att den "absoluta majoriteten" av tillväxten är organisk och att bolaget ska "se över" frågan om att redovisa även organisk tillväxtakt. 

Bolagets rörelseresultat försämrades samtidigt till -3,6 miljoner, från en mindre vinst motsvarande period första kvartalet 2021. Av rapporten framgår att bolagets kostnader för sälj och marknadsföring ökat kraftigt – från 1,2 till nästan 4,4 miljoner kronor. 

“Vi börjar även få avkastning på våra investeringar i sälj och marknadsföring, som skruvades upp betydligt under förra året. Det momentum vi känner ger oss trygghet i att fortsätta bygga försäljningsorganisationen metodiskt”, skriver Checkins vd Kristoffer Cassel i rapporten.  

Checkin klev in på börsen våren 2021 och rusade flera hundra procent under den första tiden. Sedan dess har haussen lagt sig, men aktien handlas fortfarande klart över noteringskursen. På onsdagen stängde den strax över 35 kronor. Introduktionskursen låg på 15:50 kronor. 

Affärsidén är att göra det enklare att logga in på sidor på nätet och sedan fortsätta vara inloggad. I ägarlistan hittas profiler som Nicklas Storåkers, Johan Qviberg, Anders Borg och Erik Selin.

Läs mer