Kjell & Company ökar omsättningen – men vinsten faller

Kjell & Companye-handel

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Hemelektronikkedjan Kjell & Company redovisar högre intäkter men lägre rörelseresultat i första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

"Trots att vi möter starka tillväxtsiffror var den digitala kundanskaffningen fortsatt stark under kvartalet, där onlineförsäljningen uppgick till 33 procent av försäljningen och Click&Collect bidrog med ytterligare 8 procent av försäljningen", skriver bolaget i delårsrapporten.

Några hårda siffror från rapporten

  • Nettoomsättningen steg 29,8 procent till 615,3 miljoner kronor (473,9). Exklusive förvärvet av AV-Cables uppgick försäljningstillväxten till 13,4 procent. Jämförbar tillväxt uppgick till 10,3 procent (8,9).
  • Justerat ebita-resultat blev 24,2 miljoner kronor (25,8).
  • Rörelseresultatet blev 19,8 miljoner kronor (22,8), med en rörelsemarginal på 3,2 procent (4,8).
  • Resultatet före skatt var 14,8 miljoner kronor (8,0).
  • Resultatet efter skatt blev 12,6 miljoner kronor (4,5), en ökning med 180,0 procent mot föregående år.
  • Resultat per aktie hamnade på 0,40 kronor (-0,64).
  • Bruttoresultatet ökade med 21,5 procent till 261,7 miljoner kronor (215,3) och bruttomarginalen uppgick till 42,5 procent (45,4) .


En ny smittovåg av covid-19 i Kina har föranlett nedstängningar i delar av landet. Någon nämnvärd effekt avseende inköp av produkter har i dagsläget inte identifierats då inköpen görs i andra delar av landet där smittoläget ser bättre ut.

Den 24 februari inledde Ryssland sin invasion av Ukraina. I dagsläget så har denna invasion inte medfört någon direkt konsekvens för koncernens verksamhet då ingen affärsverksamhet direkt utövas i dessa länder.

Nettoomsättningen inom segment Sverige ökade med 9,3 procent i kvartalet jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för segment Norge ökade med 39,8 procent i kvartalet.

AV-Cables konsoliderades i Kjell Group från den 30 april 2021. Under kvartalet uppgick försäljningen i segment Danmark till 77,9 miljoner kronor.

LÄS OCKSÅ: Kjell startade bolaget för 33 år sedan – nu går han till börsen

Läs mer