Nordiska unicorns har en gemensam nämnare – kan du gissa vilken?

Oracle NetsuiteStaria

Kristofer Steneberg

En lång rad snabbväxande bolag i det nya näringslivet – däribland Wolt, RELEX Solutions och Swappie – har en gemensam faktor som gör att de kan ta nästa stora kliv i tillväxtresan. De har alla implementerat ett affärssystem från Oracle NetSuite. Finska Staria har knäckt nöten för hur man lyckas med sin implementering – och når resultat direkt.

Det finns inget tydligt recept för startups för att lyckas nå internationell framgång, bli omskrivna och attrahera de hetaste riskkapitalisterna. Däremot finns det gemensamma drag. Steget mot internationalisering kräver en rejäl uppskalning av hela bolaget: ordning på back office-funktioner, koll på om nuvarande system är riggade för att kunna skala upp, ekonomisk beredskap, engagerade nyckelpersoner och en strategi som lämpar sig för en agil och växande affärsmodell. Framtidssäkra det mesta, helt enkelt.

Unicorns i panelsamtal

Och att säkra upp, innan det stora tillväxtlyftet sker, var något som nyligen diskuterades i en paneldiskussion med tre av Starias kunder, som alla tre är framgångsrika Europeiska unicorns. Scenen intogs av Vinted, som är Litauens första unicorn, Rohlik, som nyligen knep titeln som Tjeckiens första unicorn, och finska Wolt, även det en unicorn. Samtliga tre har nyligen expanderat i hög takt till nya marknader och delade med sig av sina erfarenheter av att slå igenom på internationella marknader med affärssystemet NetSuite, som tillhandahålls av Staria.

Deltagarna i paneldiskussionen var Marija Buivydaitė, Senior Director of Finance på Vinted, Lukáš Zmatalík, Finance Transformation Manager på Rohlik Group och Vincent Pakkala, Financial Systems Manager på Wolt.

Liknande tillväxtutmaningar för alla unicorns

Ett hett ämne som diskuterades under paneldiskussionen är de utmaningar som företag ställs inför vid snabb tillväxt och snabb expansion till nya marknader. Wolt, Vinted och Rohlik är alla verksamma på flera marknader och lägger hela tiden till nya. Wolts Vincent Pakkala och Rohliks Lukáš Zmatalík var båda överens om att det som varit mest utmanande har varit att möta lokala krav, att kunna anpassa sig till den nya marknaden och att kunna integrera lokala system med företagets nuvarande system. Enligt Vinteds Marija Buivydaitė har det varit utmanande att hitta rätt kompetens och att kunna skala upp i takt med tillväxten.

För att klara av sin snabba tillväxt och internationalisering och de utmaningar som dessa medför valde samtliga tre unicorns att implementera ERP-systemet NetSuite. Under paneldiskussionen fick deltagarna frågan om varför valet fallit på NetSuite. Wolts Vincent Pakkala pekade på fördelen med att all nödvändig data samlas i en och samma databas och Rohliks Lukáš Zmatalík hänvisade till hur flexibelt systemet är och att det kan skräddarsys till företaget. Vinteds Marija Buivydaitė nämnde att deras riskkapitalbolag rekommenderar NetSuite till samtliga av sina bolag i portföljen, och hyllarmed facit i handsystemets användarvänlighet och effektivitet. Även Vincent Pakkala hänvisade till systemets flexibilitet och förklarar att systemet växer i takt med att verksamheten gör det och kan anpassas utefter förändringar som sker i företaget.

Paneldiskussionen bjöd även på ämnen som hur själva implementeringen av systemet gick till i de tre företagen, hur man väljer rätt ERP-system och hur investerare kan påverka företagets tillväxt.

Följ länken för att se den inspelade paneldiskussionen.

Staria grundades 2003 och tillhandahåller idag affärssystem och ekonomitjänster för moderna företag i över 40 länder. Deras fokus ligger på att hjälpa tillväxtföretag att utvecklas till superstjärnor på en internationell nivå.

Staria är Europas ledande leverantör av affärssystemet NetSuite och utsågs nyligen av Oracle till NetSuite Partner of the Year 2021 (EMEA). Med utbredd erfarenhet inom tillväxt vet de vilka utmaningar som är förknippade med snabb tillväxt och vilka verktyg varje företag behöver för att kunna driva internationell expansion i snabb takt. Till Starias kunder hör bland andra Wolt, Tink, Kognity, RELEX Solutions och Swappie.

Fortsatt läsning

Internationella framgångssagor som Wolt, RELEX Solutions, Swappie, Starship Technologies, Smartly.io och Aiven har alla valt NetSuite som affärssystem. Exakt varför finns det flera förklaringar till. Staria har sammanfattat några slutsatser här.

Vinted, Rohlik och Wolt är bara tre av många företag i Europa som valt NetSuite som ERP-system och Staria som lokal implementeringspartner. Ta del av företagens berättelser, som detaljerar hur implementeringen har gått till, vilka utmaningar som har uppstått och viktigast av allt – om NetSuite har uppfyllt förväntningarna eller inte. Ta del av berättelserna här.

Läs mer