Rugvista krymper och aktien faller– “Mer utmanande än vad vi kunde ha föreställt oss”

Rugvistae-handelBörsen

Michael Lindskog, VD för RugVista. Foto: Press/Montage

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Det har med några få undantag varit tufft för de börsnoterade e-handlarna under den pågående rapportperioden.

På torsdagsmorgonen kom ytterligare ett exempel.

Matthandlaren Rugvistas omsättning sjönk och vinsten mer än halverades.

Rapporten visar att omsättningen sjönk med drygt 12 procent på organisk basis (exklusive förvärvad verksamhet) och uppgick till 186 miljoner under kvartalet.

"Vi visste att första kvartalet skulle bli utmanande med exceptionellt tuffa jämförelsetal från Q1 2021. Det visade sig bli mer utmanande än vad vi kunde ha föreställt oss”, säger Rugvistas vd Michael Lindskog i rapporten. 

Det justerade rörelseresultatet, det vill säga exklusive engångsposter, blev 21,5 miljoner kronor under januari till mars, en nedgång från cirka 50 miljoner motsvarande period 2021 då pandemin fortfarande påverkade konsumenternas lust att göra om hemma.

Rugvistas förklaring till nedgången, utöver jämförelsetalen, känns igen från andra e-handlares vittnesmål under de senaste veckorna. 

“Det turbulenta makroekonomiska klimatet, med minskad köpkraft på grund av ökande inflation, säkerhetspolitisk oro samt lägre konsumentförtroende påverkade konsumentefterfrågan negativt över hela Europa under kvartalet” skriver mattbolagets vd i rapporten. 

Blurrig framtid 

Michael Lindskog påminner om att bolaget växte med 74 procent om man ställer omsättningen under årets första kvartal mot första kvartalet 2020, alltså för två år sedan. 

Han understryker samtidigt att det är svårt att uttala sig om den framtida efterfrågan. 

“I skrivande stund så är det makroekonomiska klimatet fortsatt osäkert och utsikterna för resten av året svåra att förutse. Det kommer därför vara ännu viktigare att vi styr alla aspekter av verksamheten än mer agilt och vaksamt”, heter det i vd-ordet. 

Malmö-entreprenören Hossein Sadr startade Rugvista, då under namnet Carpetvista, för 16 år sedan och bolaget blev snabbt en av världens största matthandlare på nätet. Hossein Sadr är fortfarande en av storägarna med dryga 7 procent av aktiekapitalet.

Rugvista noterades i mars 2021. Introduktionskursen låg på 125 kronor. Precis som många andra nynoteringar kring den tiden gick det bra inledningsvis, men blev betydligt tuffare mot slutet av 2021 och under början av 2022. På onsdagen stängde den på drygt 86 kronor, en nedgång med 31 procent sedan noteringsnivån.

På torsdagen får den ytterligare strykt. Nedgången uppgick till 20 procent vid lunch. 

Börsvärdet ligger nu på drygt 1,4 miljarder kronor. 

LÄS MER: Från politisk flykting till superentreprenör – så blev han störst i världen på mattor

Läs mer