Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Bambuser intäkter växer – men ännu röda siffror

Maryam Ghahremani, Bambuser

Videoshoppingbolaget Bambuser växer kraftigt, visar den nya rapporten.

I resultaträkningen hittas dock fortsatt förluster.

Martin Hävner

Martin Hävner

martin@breakit.se

Reporter

Bambusers intäkter uppgick till 51 miljoner kronor under första kvartalet, en ökning med 206 procent. Bolaget har en SaaS-baserad affärsmodell och ARR, måttet som står för årligt återkommande intäkter, uppgick till 105 miljoner, en ökning med 131 procent. 

Det justerade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (ebitda) försämrades till -41,6 miljoner kronor (-21,9).

"Samtidigt som vår ARR-tillväxt ökade till 131 procent på årsbasis, fortsätter vi att fokusera på att förbättra våra marginaler och ta tillvara på långsiktiga tillväxtmöjligheter". skriver Bambusers vd Maryam Ghahremani

Kassaflödet uppgick till -40 miljoner kronor, en försämring från -30 miljoner första kvartalet ifjol. Men kassakistan är välfylld efter de emissioner bolaget har genomfört under de senaste åren. Kassan uppgick till 492 miljoner kronor i slutet av det första kvartalet. 

Bambuser uppmärksammades av Breakit i mitten av det första kvartalet efter att ett antal chefer slutat på bolaget, varpå Maryam Ghahremani hotade med att bolagets juridiska ombud skulle kontakta Breakit. 

Läs mer