Så hjälpte juristbyrån i Panama svenska pokersajten Multipoker

Multipoker

Foto: Flickr samt skärmdump.

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

Entreprenörerna bakom sajten fick hjälp av Mossack Fonseca att starta ett brevlådebolag på Jungfruöarna. Var del i en avancerad skatteplanering, visar dom i hovrätten.

De senaste dagarna har skandalen rullats upp i medier runt om i världen. Politiker, idrottsstjärnor och banker har alla använt sig av den Panamabaserade juristbyrån Mossack Fonseca för att slippa betala skatt.

Det är samma byrå som den svenska pokersajten Multipoker kontaktade 2003 för att få hjälp med att upprätta ett så kallat offshore-bolag på Brittiska Jungfruöarna.

Multipoker drev onlinekasinoverksamhet i Sverige några år under 2000-talet. Man marknadsförde sig flitigt i bland annat olika tv-kanaler.

Under hösten 2005 köptes bolaget upp av brittiska Partygaming för 120 miljoner kronor, något som bland annat SvD rapporterade om då. De tre grundarna fortsatte dock ha kontroll över bolaget även efter köpet.

Det som inte framgick vid tidpunkten för uppköpet var att bolaget hade Ekobrottsmyndigheten i hasorna. Multipoker hade nämligen använt sig av ett avancerat upplägg för att undkomma skatt, något som framgår av en hovrättsdom mot grundarna som Breakit har tagit del av.

Eftersom det är olagligt att driva nätkasino i Sverige bedrevs själva spelverksamheten från ett reservat i Kanada, bolaget hade även en server i London, medan själva bolaget var registrerat på Brittiska Jungfruöarna.

De tre männen bakom Multipoker friades först från misstankarna om grovt skattebrott i tingsrätten, men 2011 dömdes de i Göta hovrätt till tre års fängelse vardera samt fem års näringsförbud.

Hovrätten konstaterade:

“De har vidtagit omfattande åtgärder för att få verksamheten förlagd utanför Sverige och på sådana ställen där det saknades möjlighet till insyn och kontroll. Så har EPR (ägarbolaget till Multipoker, reds anm) registrerats på BVI (Brittiska Jungfruöarna, reds anm) och bankkonton öppnats i Schweiz. Deras agerande visar tydligt att de varit angelägna om att dölja sin verksamhet för svenska myndigheter”.                     

Bland de som hjälpt till med Multipokers upplägg fanns alltså jurister från det nu omtalade Mossack Fonseca i Panama. I domen står det att Mossack Fonseca haft rollen som “registrerad agent för bolaget” på Jungfruöarna.

Pokersajten har med hjälp av Panamabyrån kunnat gå under benämningen “International Business Company”. Eftersom ett sådant bolag inte har rätt att bedriva verksamhet på själva öarna har ett så kallat offshore-bolag “utanför” Jungfruöarna upprättats, men med en adress och en representant på land.

Ett bolag med ett sådant upplägg behöver inte, enligt domen, betala någon skatt eller lämna in någon årsredovisning på Jungfruöarna. De anställda är inte heller skattepliktiga där.

Bolag som Mossack Fonseca fungerar alltså som företagens representanter i skatteparadisen - Multipokers adress på Brittiska Jungfruöarna var enligt rätten densamma som advokatbyråns.

I Multipokers fall gick det snirkliga upplägget dock inte myndigheterna förbi. Hovrätten ansåg det vara styrkt att bolagets verkliga säte varit Skara, det bland annat eftersom alla styrelsemöten hölls där och bolagets boxadress fanns i Skara.

Dessutom var Multipokers tre företrädare själva  bosatta i den västgötska staden under större delen av verksamhetstiden.

Breakit har sökt representanter för Multipoker för en kommentar.

Läs mer