Sök

Här är de vanligaste entreprenörsnamnen – första kvinnliga på plats 11

JämställdhetImpacthållbart företagande

Anders Jensen, vd Nent, Lars Wingefors, vd Embracer, Erik Selin och Eric Engellau.

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Lars, Anders och Erik – det är de tre vanligaste namnen på företagsledare i Sverige.

Det visar statistik från Företagarna som under den här veckan fokuserar på kvinnors företagande.

De vanligaste namnen ovan i ingressen följs för övrigt av Per, Johan, Peter, Karl, Mikael, Jan, Hans och Carl. Därefter kommer Maria. På elfte plats. 

“Detta säger en del men det säger förstås inte allt. Därför kommer vi att gräva betydligt djupare än så”, skriver Företagarna om namnstatistiken och den könsmässiga snedfördelningen.

Organisationens kampanj under innevarande vecka fokuserar på kvinnligt företagande och Företagarna lovar alltså att de kommer gräva djupare för att hitta orsakerna till kvinnors underrepresentation.

“Det finns mycket ogrundade föreställningar om kvinnors företagande och alldeles för lite utrymme att lyfta och diskutera vad som behöver förändras och hur. Därför är det väldigt välkommet att vi nu kan ägna en hel vecka åt den kunskap som faktiskt finns”, säger Lina Skandevall, som är Företagarnas expert på kvinnligt företagande. 

Företagarnas statistik fokuserar på nästan 230.000 svenska aktiebolag som omsätter mer än 100.000 kronor per år. Företagarna har tittat på vem som är “högsta befattningshavare” i dessa bolag och med det menas vd, ordförande eller annan styrelseledamot. 

“Vi plockar isär strukturerna i företagsvärlden, del för del, för att undersöka hur det ser ut vad gäller kön, men också för att se vad som sticker ut och vad vi kan lära oss av det”, skriver Företagarna.

Läs mer