Sök

Orderhero varnar efter Breakits avslöjande: “Risk för bortfall av kunder”

Holy GreensOrderherofintech

Anette Bodenfors vd Orderhero. Foto: Press

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Orderhero har nu fått samma besked av Skatteverket som Breakit fick i förra veckan – bolagets lösning för expressbeställningar uppfyller inte lagkraven.

Bolaget varnar självt för att det kan tappa kunder på grund av bristerna och hos en av dem, Holy Greens, är skärmarna redan svarta.

Men börskandidaten Orderhero fortsätter med noteringsprocessen och siktar på att ta fram nya lösningar.

I torsdags förra veckan avslöjade Breakit att Skatteverket underkänner utformningen av Orderheros beställningssystem på bland annat Holy Greens och Mezefabriken. 

I korthet handlar det om att Orderheros system för expressbeställningar saknar koppling till det certifierade kassasystem som restauranger enligt lag måste använda sig av. Konsekvensen blir bland annat att det kvitto som slutkunden får via sin mobiltelefon inte lever upp till Skatteverkets föreskrifter, enligt myndighetens talesperson och nationella samordnare Conny Svensson

Bolaget har nu kommit med ett uttalande. Eller egentligen handlar det om ett avsnitt om riskerna i verksamheten som ska läggas in den bolagsbeskrivning (ett slags prospekt) som bolaget tagit i fram i samband med noteringsprocessen.

I uttalandet skriver Orderhero att Skatteverket tidigare sagt till bolaget att deras lösning för “digitala expresskassor” omfattandes av ett undantag till rådande regler och lagar om kassaregister och skatt. 

Men nu har Skatteverket, enligt Orderhero, gett ett annat besked: Undantaget gäller inte. Alltså precis det som Skatteverket slog fast i Breakits artikel i förra veckan. 

Orderhero medger också att de kunder som använder den berörda lösningen kan få böter av Skatteverket. 

“Det finns en risk att Skatteverket vid tillsyn eller kontrollbesök av bolagets kunder finner att de inte fullgör sin skyldighet att använda kassaregister vid försäljning genom bolagets digitala expresskassor och därför tar ut en kontrollavgift om 12.500 kronor. Det finns även en risk för bortfall av kunder med anledning av denna fråga som också har uppmärksammats av media”, skriver Orderhero som på fråga från Breakit inte vill svara ja eller nej på om den berörda typen av lösning fortfarande säljs av bolaget. 

“Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är hög. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer bolaget att den negativa inverkan skulle vara medelhög”, heter det vidare. 

Diskuterar med flera

Orderhero, som tidigare gjort en poäng av bolagets produkter kan användas utan teknisk integration med certifierade kassaregister, säger nu att bolaget fokuserar på att ta fram just sådana integrationer. 

I uttalandet, som skickades ut sent på tisdag eftermiddag, säger Orderheros vd Anette Bodenfors att bolaget för diskussioner med flera leverantörer av kassaregister. 

“När ett sådant samarbete inleds kan vi försäkra våra kunder om att de uppfyller kraven som uppställs i fråga om kassaregister. Min ambition är att detta ska sjösättas kommande veckor”,  säger hon. 

Bolaget omsatte 2,4 miljoner kronor under 2021. Det framgår inte i bolagets kommunikation hur stor del av den summan som kom från lösningar som Skatteverket nu har underkänt. 

Det framgår inte heller om bolaget kommer kunna presentera något samarbete med en kassasystemsleverantör före den 4 april, det datum då teckningsperioden i den pågående emissionen löper ut. Anette Bodenfors säger att bolaget håller på att ta fram ett pressmeddelande som kommer att innehålla fler detaljer. 

Orderheros vd Anette Bodenfors uppger för Breakit att artikeln i torsdags har “skrämt upp”  två av bolagets kunder och att diskussioner pågår med dessa. En av de två uppskrämda kunderna är sannolikt Holy Greens vars vd Tone Wicklund-Hansen redan i förra artikeln uppgav att salladsbolaget skulle inleda en diskussion med Orderhero på grund av Skatteverkets uttalanden.

Svarta skärmar

Faktum är att när Breakits utsände i helgen av en slump passerade en Holy Greens-restaurang i Stockholm var skärmarna som brukar innehålla Orderheros lösning för expressbeställningar i princip helt svarta (undantaget liten vit text om att internetkoppling saknades). 

På fråga om varför skärmarna var svarta, och om man inte kunde beställa via dem längre, svarade en i personalen: 

“Vi jobbar inte med dem längre”. 

Holy Greens, som har drygt 20 restauranger i landet (oklart hur många av dessa som använt Orderheros system), vill inte säga något om varför de berörda skärmarna inte var igång eller om kedjan har infört ett generellt stopp av produkterna från Orderhero. 

“Jag vet inte vem som gav dig det svaret, men det korrekta är att vi har en pågående dialog med leverantören”, skriver Holy Greens vd Tone Wicklund-Hansen i ett mejl till Breakit och hon vill inte ge några fler kommentarer på ämnet. 

En annan restaurang, som önskar vara anonym, uppger för Breakit att Orderhero har ringt runt till sina kunder och då uppgett att de frågetecken som kommit upp i Breakits artikel endast berör deras lösning för expressbeställningar. 

“Jag håller själv på att kolla upp vad som gäller, för vi vill inte hamna i problem på grund av det här. Jag vet inte vad jag ska tro om det här”, säger personen på restaurangen som är kund till Orderhero.

Orderhero vill ta in 16 miljoner kronor i en emission inför notering på First North. Bolaget har fått teckningsåtaganden om 12 miljoner. Bolaget, som omsatte 2,4 miljoner kronor 2021, värderas till 55 miljoner kronor i erbjudandet. Första handelsdag är planerad till den 21 april. 

Läs mer