Sök

Ny exklusiv lista: Här är Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer

Övre raden, från vänster: Paul Mallol, Michal Stala, Mary Hägg, Joakim Örneblad, Janne Wallenius. Nedre raden, F.V: Johanna Björklund, Daniel Jonsson, Iryna Valyukh, Iman Pouya, Lars Börje Eriksson

Jon Mauno Pettersson

Jon Mauno Pettersson

Chefredaktör

Elon Musk och Mark Zuckerberg får se upp – här kommer listan med Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer.

För andra året i rad utser stiftelsen ÅForsk tillsammans med branschföreningen Swedish Incubators & Science Park vilka som är Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer.

Vinnarna, som tilldelas ett stipendium på 200 000 kronor, har valts ut och bedömts av en jury utifrån kriterierna: entreprenöriell drivkraft, affärsidéns potential samt den faktiska skillnaden stipendiet medför för att entreprenören ska kunna ta sin idé till nästa nivå. 

”Sveriges innovationsmiljöer faciliterar många ambitiösa entreprenörer med spjutspetskompetens och innovativa affärsidéer som spelar en betydande roll för Sveriges attraktions- och konkurrenskraft samtidigt bidrar de till att internationalisera och förnya svenskt näringsliv. Affärsutvecklare från hela landet har bidragit till att nominera många talangfulla och kvalificerade kandidater i processen och konkurrensen är omfattande”, säger Magnus Lundin, VD Swedish Incubators & Science Park, vars medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer i form av science parks och inkubatorer över hela Sverige

Förra året fanns exempelvis Robin Thiberg med på listan med sitt bolag Innoscentia, som tagit fram en ny och smartare metod för att upptäcka och mäta nedbrytningsprocesser i livsmedel. 

Spana in årets vinnare och deras affärsidéer nedan.

Johanna Björklund, Uminova Innovation AB, Umeå universitet

Affärsidé: Smart Video ökar onlineförsäljningen. En molntjänst som driver trafik, främjar omvandling och ökar kundnöjdheten. Produkten är baserad på avancerade algoritmer för analys och bearbetning av digital video.

Mary Hägg, Movexum & Uminova, Umeå Universitet

Affärsidé: MYoroface AB utvecklar och säljer munhanteln IQoro för personer som bl.a. lider av dysfagi, ansiktsförlamning och snarkning. Produkten säljs till sjukvård och privatpersoner. Genom en effektiv och icke invasiv behandling - helt utan biverkningar - som ersätter kirurgi, återfår drabbade sin livskvalité. MYoroface erbjuder även utbildningspaket och arbetsmaterial inom det orofaciala området samt arbetar aktivt med att sätta den största, men mest osynliga funktionsnedsättningen, dysfagi, på kartan. 

Pau Mallol, Stockholm Innovation and Growth, Kungliga Tekniska Högskolan

Affärsidé: Inkonova utvecklar drönarsystem och drönarteknik för ett brett spektrum av applikationer. Från brandbekämpning och sök till räddningsuppdrag i gruvor och inspektion av vindkraftverk. Målet ä att öka säkerheten för människor, djur och privat egendom genom användning av drönare samt att minska lidandet vid katastrofer och minska riskerna vid utförandet av farliga arbetsuppgifter.

Michal Stala, Ideon Innovation, Lunds universitet

Affärsidé: Erbjuder hårdvara tillsammans med mjukvara för nästa generations mobila IoT-enheter. Produkten möjliggör själva kommunikationen mellan enheten och internet. Två fördelar gentemot mot vår konkurrenter; lösningen kommer att vara billigare och utvecklingen av systemet sker mycket snabbare. Affärsmodellen bygger på licens- och royaltyavgifter, med en uppfrontkostnad samt ett pris per enhet. 

Janne Wallenius, Uppsala Innovation Center, Kungliga Tekniska Högskolan

Affärsidé: Utveckling, tillverkning och försäljning av små blykylda reaktorer för elproduktion i arktiska samhällen och gruvindustrier. Utveckling och tillverkning av därtill hörande avancerande kärnbränslen.

Daniel Jonsson, Chalmers Ventures, Chalmers Tekniska Högskolan

Affärsidé: Diskbråck är en folksjukdom som orsakar invalidiserande smärta i rygg och ben. Vid långvariga besvär krävs idag operation varvid operationsköer samt rehabilitering efter kirurgi gör återgången till samhället långsam och svår. Genom ny forskning från Sahlgrenska Akademin har man lyckats hitta en lösning på dagens problem. En medicinsk behandling patienten själv kan ta i hemmets trygga vrå, vilket innebär snabbare återhämtning, snabbare återgång till samhället och kortare operationsköer. 

Iman Pouya, Serendipity Innovations, Kungliga Tekniska Högskolan

Affärsidé: BrightHT är en sökmotor som bygger på machine learning och algoritmer och har en teknik för att processa klartext som exempelvis ett CV. Tekniken liknar sättet en individ läser ett CV på. BrightHR identifierar textavsnitt som kontaktinformation, utbildning, erfarenhet och kompetens för att förstå individens erfarenhet och de färdigheter som förvärvats under tiden. 

Joakim Örneblad, Chalmers Ventures, Chalmers Tekniska Högskola

Affärsidé: Modvion konstruerar modulära vindkraftstorn i kompositmaterial. Lösningen är patentansökt och löser dagens torns primära begränsningar. En del av svaret är det lätta och billiga kompositmaterialet CLT. Vindkraftsverksägare får större avkastning om de bygger högre torn, men konventionella torn kan inte kostnadseffektivt byggas högre än ca 110 meter. Modvion har en effektiv lösning, samtidigt som tornet utgör en effektiv C02-lagring. 

Iryna Valyukh, LEAD, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet

Affärsidé: En ny typ av ellipsometer baserad på flytande kristallelement. Ellipsometers används idag inom ett flertal områden som bioteknik, medicin (cancer diganostik) och industri. Denna ellipsometer kommer göra det möjligt att samtidigt mäta rumsliga, spektral och polariserande fördelningar av ljusflödet i realtid och minskar kostnaderna i jämförelse med konventionella ellipsometrar. Idén har godkänts av Forskarpatet i Uppsala AB.

Lars-Börje ”Bulan” Eriksson, Mid Sweden Science Park, Mittuniversitetetet

Affärsidé: VisitInsights är en banbrytande digital tjänst för turism destinationer som skapar bättre gäst upplevelser och ökar destinationers lönsamhet. Genom att samla in och analysera kunddata kan vi i realtid distribuera informationen till våra kunder och därigenom förbättra gästens upplevelse och för företagen minimera risk och kostnader i beslut om produkt- och marknadsföringsinvesteringar.

Foto: Göran Strand.

UPPDATERING: Artikeln var tidigare skriven som en topplista. Vinnarna är dock inte rangordnade, utan samtliga tildelas samma pris.

Läs mer