Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Gigantisk förlust för Klarna

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Bankutmanaren Klarna växer fortsatt snabbt – men förlusterna eskalerar i våldsam takt.

Olle Aronsson

Olle Aronsson

olle@breakit.se

Medgrundare

Klarnas bokslut för andra halvåret 2021 visar på en ny monsterförlust.

Intäkterna ökade visserligen från 5,5 miljarder (under andra halvåret 2020) till 7,4 miljarder för motsvarande period 2021.

Men förlusten ökar desto mer.

Klarna gick back hela 5,7 miljarder kronor under de sex sista månaderna 2021. Det kan jämföras med en förlust på 824 miljoner kronor under motsvarande period 2020.

Den extremt snabba försämringen av resultatet beror inte primärt på stigande kreditförluster.

Att döma av bokslutet är det i stället mer generella kostnader som skjuter i höjden: Posten "Allmänna administrationskostnader" ökade exempelvis under andra halvåret från 4,9 miljarder till 9,1 miljarder kronor.

I klarspråk: Kostnadsökningen (och därmed förlusten) beror framförallt på att Klarna expanderar i högre tempo, öppnar i nya länder och anställer personal.

Vd:n förklarar kreditförluster

Kreditförlusterna (netto) ökar dock också – i absoluta tal. De steg från 1,3 miljarder kronor (andra halvåret 2020) till 2,8 miljarder under andra halvåret 2021.

Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski gör dock i bokslutet en stor poäng av att Klarna i själva verket har minskat kreditförlusterna – i förhållande till transaktionsvolymen.

"Tack vare effektiv kreditbedömning och produkter som konsumenterna älskar så har våra kreditförluster minskat med mer än 30 procent sedan 2019. Det är en enorm bedrift, i synnerhet eftersom det bakom den siffran döljer sig tiotusentals människor som vi undvikit att belasta med osund skuldsättning", skriver han och fortsätter:

"Den noggranne läsaren kommer dock notera att våra kreditförluster ökar i absoluta tal. Det förklaras helt och hållet av Klarnas tillväxt, vår expansion till nya marknader och det enorma inflödet av nya kunder. Det är svårare att kreditbedöma en ny kund jämfört med en befintlig och återkommande kund. Om våra försäljningsvolymer hade varit desamma som för två år sedan, så hade vi med dagens kreditbedömningar haft 30 procent lägre förluster".

Sett till helåret 2021 hade Klarna intäkter på 13,8 miljarder kronor – en uppgång från 10 miljarder 2020.

Förlusten på helårsbasis blev svidande 7,1 miljarder kronor.

USA på väg att bli störst

Tyskland är alltjämt Klarnas största marknad. Under helåret 2021 hade bolaget intäkter på 4,9 miljarder kronor där – att jämföra med  Sverige där bolagets intäkter summerades till 2,4 miljarder. 

Klarna har de senaste åren investerat tungt i tillväxt i USA. Det har kostat – men ser nu ut att lossna.

"USA fortsätter att vara Klarnas snabbast växande nyckelmarknad i volym räknat och är nu Klarnas näst största marknad i intäkter räknat, till stor del tack vare Klarna-appens framgång", skriver Sebastian Siemiatkowski i rapporten.

Klarna särredovisar än så länge inte USA. Men området "övriga länder" där USA ingår ökade sina intäkter från 4,2 miljarder 2020 till hela 7,2 miljarder under helåret 2021. 

Grundaren: Vi kunde tjänat mer om vi ville 

I september sjösatte Klarna en satsning på vad bolaget själva kallar för hållbara krediter. 

Det innebär framförallt att bolaget vill avveckla produkten "delbetalningskonto" som i praktiken gjorde att konsumenter kunde fastna i en evig kredit.

Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski skriver i bokslutet om "fula trick från kreditkortsbolag, banker och andra mindre seriösa aktörer" – som han vill vara med och rensa bort.

"Klarna har ärvt en del sådana element från branschen, men under 2021 tog vi bort de sista resterna", skriver han.

Han menar att omsvängningen mot hållbara krediter har slagit direkt mot Klarnas intäkter – men att det är värt det på lång sikt.

"Dessa förändringar har fått omedelbara effekter. Vi uppskattar att våra årliga intäkter – allt annat lika – skulle blivit 10 procent högre under 2021 och 2022", skriver Sebastian Siemiatkowski i bokslutet.

Breakit söker Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski för en intervju. 

Läs mer