Albert fortsätter gasa – fördubblande återkommande intäkterna

AlbertUtbildning

Salman Eskandari och Arta Mandegari, grundare Albert

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Utbildningsappen mer än dubblar ARR, skall fortsätta konsolidera marknaden 2022.

Utbildningsappen Albert ökade omsättningen samt förlusten i det fjärde kvartalet. De årliga återkommande intäkterna mer än fördubblades.

Omsättningen steg 117,6 procent till 18,5 miljoner kronor (8,5). Årliga återkommande intäkter (ARR) uppgick till 89,6 miljoner (37,6), en ökning med 138 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020, varav den absoluta merparten avser organisk tillväxt.

Ebita-resultat blev -16,6 miljoner kronor (-8,2). Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med 1,1 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var -16,6 miljoner kronor (-8,2). Resultatet efter skatt blev -16,6 miljoner kronor (-8,2). Resultat per aktie hamnade på -0,94 kronor.

Ingen utdelning föreslås.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -18 miljoner kronor. Likvida medel uppgick till 251,5 miljoner kronor.

"Under 2022 är målet att fortsätta konsolidera marknaden samtidigt som vi vässar erbjudandet och därigenom fortsätter demokratisera kunskap genom teknologi", skriver bolagets grundare Arta Mandegari och Salman Eskandari.

Albert-cheferna lyfter även fram förvärvet och expansionen till B2B.

"Slutligen har vi förvärvat Sumdog i Storbritannien, en viktig strategisk milstolpe som innebär att Albert nu tar steget in i B2B-segmentet. B2B kännetecknas av långa avtal med stabila intäkter och lågt kundbortfall, och med Sumdog kommer vår ARR att öka till cirka 123 miljoner kronor vilket innebär att vi lyckats åstadkomma nära en fördubbling sedan börsnoteringen."

Hårda siffror från rapporten

Albert, Mkr Q4-2021 Q4-2020 Förändring
Nettoomsättning 18,5 8,5 117,6%
EBITA -16,6 -8,2
Resultat före skatt -16,6 -8,2
Nettoresultat -16,6 -8,2
Resultat per aktie, kronor -0,94
Kassaflöde från löpande verksamhet -18
Likvida medel 251,5
Utdelning per aktie, kronor 0

Läs mer