Clean Motion går mot börsen med Zennström som delägare

Clean Motion

Ett par trehjulingar har redan rullats ut i Indien. Foto: Press.

Sara Lindmark

Sara Lindmark

Reporter

Svenska Clean Motion ska skala upp tillverkningen av den eldrivna trehjulingen Zbee. I vår listas bolaget, som backas av bland andra Niklas Zennström, på First North.

För sex år sedan drog Göran Folkesson igång Clean Motion med målet att utveckla en energieffektiv och supermodern tuk-tuk-variant. Trehjulingen går under namnet Zbee (uttalas C Bee) och drivs helt på el.

Än så länge tillverkas den i liten skala i Trollhättan men siktet är inställt på storskalig produktion och lansering i Indien vars huvudstad New Delhi har ett av världens mest förorenade luftklimat. Även Indonesien är en marknad som Clean Motion vill in på.

“Dagens trehjulingar ser i princip likadana ut som för 70 år sen och har ofta en tvåtaktsmotor som spyr ut avgaser och bullrar förfärligt. Säkerhetsnivån är obefintlig och skulle man krocka med en sådan så skulle det inte bli mycket mer än ett frimärke kvar”, säger Göran Folkesson, vd för Clean Motion.

De flesta av de 200 trehjulingarna som existerar idag rullar på svensk mark. Ett mindre antal finns i Norge, Tyskland, Schweiz, Frankrike och Spanien. Bolaget har fram tills 2015 befunnit sig i en utvecklings- och lågvolymsfas. Förra året omsatte Cleanmotion blygsamma 1 miljon kronor.

“2016 är året då vi ska bygga betydligt högre produktionsvolymer och industrialisera processen. Det är den stora anledningen till att vi gör en kapitalanskaffning nu. I slutet på året är målet att ha en kapacitet på runt 1.000 fordon per år. Det här året siktar vi på att producera runt 400 fordon,” säger Göran Folkesson.

I slutet av maj kliver Clean Motion in på på Stockholmsbörsens mindre lista First North. Bolaget ska i samband med noteringen ta in 18 miljoner kronor i riskkapital. Drygt hälften av nyemissionen är redan säkerställd via teckningsförbindelser.

“Det handlar om att vi vill synas mer. Vi får också en annan status och större trovärdighet i förhandlandet med industriella partners och lokala investerare i till exempel Indonesien om vi är ett publikt bolag", säger Göran Folkesson.

Efter två års myndighetsprocessande är Clean Motion redo att lansera brett i Indien. Ett stall med tio fordon är redan satt i kommersiellt bruk i landet och det är där som flest Zbee-trehjulingar kommer att byggas under året.

Indonesien beskriver Göran Folkesson som en ännu besvärligare marknad.

“Vi fick ett typgodkännande där i höstas men håller på med den slutgiltiga registreringen av nummerskyltar nu. Det har faktiskt redan byggts ett mindre antal fordon i Indonesien varav två har sålts till Ikea. De används som väktarfordon och kör bara omkring på varuhusets eget område”, säger han.

Att köpa in en eldriven trehjuling är förstås väsentligt mycket dyrare än de befintliga fordon som finns runt om i Asien. Men i gengäld är driftskostnaderna “nästan försumbara”, enligt Göran Folkesson.

Summerar man investeringar, lån och forskningsstöd har Clean Motion tagit in 70 miljoner kronor sedan starten. En som har gått in med kapital är Niklas Zennström.

Under 2014 var han Göran Folkessons mentor under programmet Zennström Green Mentorship Award.

"I samband med programmet hjälpte han oss med en bryggfinansiering och gick in med ett antal miljoner. Han är den fjärde största aktieägaren i bolaget idag", säger Göran Folkesson. 

Läs mer