Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Annonssamarbete med Swedbank

Få koll på ESG – och sätt smartaste hållbarhetsmålen (nu kör vi!)

ESG hit och ESG dit, alla pratar om det men vad betyder det egentligen? Här ger vi dig koll – och förklarar vad du vinner på att jobba hållbart i alla delar av ditt företag (även kring bolagsstyrning, anställda och samhället).

Borta är dagarna då det räckte att som bolag koncentrera sig på svarta siffror, vill man bli framgångsrik idag måste man också arbeta hållbart.

”Företag kan inte bara fokusera på pengar och ekonomisk vinst till sina aktieägare, det är dåtiden”, säger Nikolay Burdakov, hållbarhetsansvarig på Swedbank.

Anledningarna till detta är flera, enligt Nikolay.

”Genom att leverera något som ger nytta till samhället bygger man ett gott rykte och starkt varumärke, det ger också en trygghet till kunder men även för investerare – att bolaget är ansvarsfullt och kommer att finnas kvar länge”, säger han och tillägger:

”Det gäller att ha ett långsiktigt tänk samt ha ett hållbarhetsperspektiv på verksamheten – hållbarhet är här för att stanna.”

Klimat, socialt och styrning

Hållbarhet är mycket mer än klimat. Kanske har du hört termen ESG förut? Det står för Environmental, Social och Governance och är ett sätt för, bland annat, investerare att utvärdera ett företag ur ett bredare hållbarhetsperspektiv.

”Environmental handlar om företagets klimatavtryck, det kan till exempel vara vattenförbrukning, utsläpp, avfall och påverkan på biologisk mångfald. Den sociala aspekten rör sådant som arbetsrätt, jämställdhet och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Governance, styrning, handlar om ett tydligt ledningsansvar, att bolaget är finansiellt lönsamt, och att man bland annat jobbar systematiskt med att motverka korruption”, berättar Nikolay.

Så för att hitta just ditt företags hållbarhetsmål gäller det att hålla upp en hållbarhetslins mot alla delar av verksamheten.

”Säkerställ att ni gör allt ni kan för att er värdekedja är hållbar ur alla aspekter inom ESG. Från hur ni påverkar de samhällen ni har verksamhet i till att ni har bra varor som inte påverkar miljön negativt, att ni använder energi effektivt och är transparenta med ert arbete och er styrning”, säger han.

Läs också: Att se över era leverantörer kan snabbt göra stor positiv påverkan på er hållbarhet, samt hjälpa er minska risker, nå nya affärsmöjligheter och stärka ert varumärke. Så här gör ni.

Hitta era mål – och följ upp

Inspireras gärna av FN:s globala mål inom Agenda 2030 – vilka av dem påverkar er verksamhet mest? Fundera på hur ni vill jobba om fem år och vilka mål ni då behöver sätta upp för att nå dit, råder Nikolay och påpekar att det sedan gäller att följa upp.

Så hur mäter man smart? När det gäller klimatpåverkan finns olika verktyg som till exempel Greenhouse Gas Protocol, olika ISO- samt GRI-standarder.

”Man kan även bygga en metodologi och beräkningsmetod själv. Eller hitta egna sätt att mäta, har man till exempel som mål att alla leverantörer respekterar mänskliga rättigheter kan man själv se hur många som skriver under och efterlever ens uppförandekod”, säger Nikolay och tillägger:

”Det kan vara krångligt att mäta hållbarhet, men det finns en hel del regelverk som utvecklas just nu, som EU-taxonomin, som definierar vad som krävs för att vissa affärsverksamheter kan benämnas som hållbara.”

Läs också: Så här kan ni mäta ert hållbarhetsarbete – och därför är det viktigt

Hjälp på vägen

Swedbank hjälper gärna till med hållbarhetsarbetet för sina kundbolag, berättar Nikolay:

”För stora företag har vi en mer avancerad hållbarhetsanalys där vi tittar på olika aspekter som är väsentliga för dem utifrån den industri de jobbar i, och har en dialog kring hur de jobbar med dessa. För mindre företag har vi duktiga samarbetspartners som kan hjälpa till med de första stegen, och den första analysen, på hållbarhetsresan. Vi kan även ge bättre förutsättningar för finansiering som syftar till att ställa om verksamheten, till exempel mot fossilfri transport eller mer energieffektiv produktion samt byggande av resursbesparande och energisnåla fastigheter – vi vill ställa om tillsammans.”

Läs mer om Swedbanks gröna lån här

Vill du veta mer om hur du och ditt företag kan utveckla hållbarhetsarbetet utifrån er verksamhet och förutsättningar? Eller kanske få inspiration av entreprenörer som brutit ny mark? Då är du välkommen till swedbank.se/foretagstips där du kan läsa tips och råd som ger dig bättre koll på företagande och entreprenörskap. Läs mer om hur Swedbank jobbar med hållbarhet här!

Läs mer