Sök

Urb-it ökar omsättning och leveranser – kostnaderna ökade

Urb-it

Kevin Kviblad är vd på Urb-it.

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Intäkterna stiger kraftigt i Urb-it, även om det sker från låga nivåer. Men även förlusten har ökat kraftigt under budbolagets fjärde kvartal.

Lage Jonasons budbolag Urb-it har en skakig resa bakom sig, där bolaget kort efter en börsnotering 2017 fick en rejäl krisstämpel. För att vända skutan uppåt igen klev Kevin Kviblad ombord som vd i februari 2018 – där bolaget påbörjade något av en förvandlingsresa

Nu redovisar Urb-it sina siffror för det fjärde kvartalet, och det är med en ökande omsättning jämfört med samma period året innan. Totalt ökade intäkterna med 272,1 procent till 16 miljoner kronor, jämfört med 4,3 miljoner kronor.

Något som också ökade var rörelseförlusten, hela 43 miljoner kronor landade den på. Jämfört med en förlust på 13,5 miljoner kronor samma period året innan.

Vd:n Kevin Kviblad skriver i rapporten att bolaget har skalat upp sina volymer under kvartalet och investerat i infrastrukturen vilket gör att man stärkt sin tillväxtplattform för 2022.

Av rapporten framgår också att leveranserna mer än fördubblades mot det tredje kvartalet. Tillväxten kommer från ökade volymer från AliExpress, Amazon och Yodel. Under upprampningen har Urb-it påverkats av coronapandemin och nya restriktioner. Bolaget har bland annat använt sig av externa parter och upplärning. Det har ökat kostnaderna.

Resultat per aktie hamnade på minus 0,20 kronor (minus 0,12 kronor året innan).

Läs mer