Simpel transport vill skapa ett Airbnb för transporter – “Nästan en femtedel av alla lastbilar kör tomma idag”

Simpel Transportlogistik

Patric Olsson och Andreas Klingensjö. Foto: Press

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Många lastbilar kör idag med mängder av outnyttjat utrymme i lasten. Det är tesen bakom satsningen Simpel transport som vill matcha transporter med de lastbilar som redan har vägarna förbi.

När Patric Olsson tog över familjens åkeri insåg han snabbt att något inte stod helt rätt till i åkeribranschen – många av de bokade körningarna fyllde sällan upp bilarna. Tillsammans med medgrundaren Andreas Klingensjö bestämde han sig för att hitta en lösning på problemet.

De uppskattar att uppemot 30 procent av den totala lastkapaciteten som finns inom svensk transportindustri idag är outnyttjad. Vilket innebär mängder av utrymme som skulle kunna användas med lite bättre planering, för att gynna både klimat och minska slöseri med andra resurser. 

Nu lanserar de Simpel transport. Med en digital och automatiserad tjänst ska de matcha ihop företags transportbeställningar med bilar som befinner sig i området och som redan har en inplanerat körning som passar den tänkta rutten. 

“Det blir som en form av ‘Airbnb’ för transportsektorn. Jag har under min tid som åkeriägare sett att förutsättningarna inte varit helt optimala. Bilarna var inte fulla, det var konstig prissättning ut mot kund och på hemsidor, och många av mina chaufförer hade svårt att få åttatimmarspass. Vilket gjorde att många behövde jobba sex dagar i veckan”, säger Patric Olsson, medgrundare och vd på bolaget.

Genom tekniken skulle alltså transporterna kunna bli mer effektiva, men det skulle också kunna sänka kostnaderna utan att sabba marginalerna för åkerierna enligt Patric Olsson. Affärsmodellen går ut på att ta en avgift på varje körning som de matchar mot åkerierna.

“Om inte åkerierna får ett bra pris från oss så kan det i slutändan drabba chauffören i form av sämre avtal. Så därför ska vi vara de som tar emot pengar sist, det måste ligga på en bra nivå. Men alla vi har pratat med ser det som en win-win, eftersom att vi inte tvingar åkerier till körningar utan de matchar bara mot de som är nära”, säger han.

Nära en femtedel kör tomma

Exakt hur mycket outnyttjat utrymme som finns är inte kartlagt, men potentiellt rör det sig alltså om en stor mängd kapacitet som står outnyttjad enligt grundarna.

“Nästan en femtedel av alla lastbilar kör tomma idag, vi kan bara ana hur många bilar det är som inte kör fullastade”, säger Patric Olsson.

Idag är det grundarna själva som finansierar satsningen. I samband med lanseringen är det Stockholm som bolaget fokuserar på, men tanken är att snabbt expandera både i Sverige och ut i Norden.

“Vi gör allt själva från start. Vi har hela infrastrukturen klar och vi har mitt åkeri att luta oss mot. Först ska vi säkra att allt fungerar som det ska, sedan siktar vi på att ta in kapital och investerare som skulle passa bra i andra eller tredje kvartalet”, säger han och fortsätter senare.

“Vi har väldigt höga förhoppningar efter alla företag som har anslutit sig till oss och de transportörer som vi ska koppla på nu. Vi siktar ganska högt och planerar ingen mjukstart. Nu ska vi ska gasa.”

Läs mer