Sök

Tungt kvartal för Kinnevik – tappade flera miljarder

KinnevikBörs

Georgi Ganev, vd Kinnevik Foto: TT

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Kinnevik hade ett tufft fjärde kvartalet. Det techfokuserade investmentbolaget drabbades av börsturbulensen och vissa av bolagets tillgångar tappade flera miljarder i värde.

I den färska delårsrapporten avslöjar bolaget även hur många miljarder vd Georgi Ganev tänker investera under året.

Värdet på Kinneviks tillgångar, substansvärdet, minskade med 3,5 miljarder kronor, eller med 5 procent under det fjärde kvartalet.

“I den noterade delen av portföljen hade svag börsutveckling för Global Fashion Group och Teladoc en negativ inverkan på substansvärdet, särskilt under årets andra halva”, konstaterar Kinneviks vd Georgi Ganev i rapporten. 

Tabeller inne i rapporten visar att värde på Kinneviks innehav i hälsovårdsbolaget Teladoc halverats till cirka 4 miljarder kronor och att posten i Global Fashion har tappat 53 procent (numera värd cirka 3,6 miljarder kronor). 

Kinneviks vd Georgi Ganev skriver att bolaget under slutet av 2021 och under början av 2022 sett en “ väsentlig tillbakagång” av de värderingar som finns på börsen på grund av att penningpolitken stramas åt (läs: högre räntor).

“Även om denna utveckling ännu inte har mer betydande effekter på det välfinansierade venture- och growthsystemet, så är vi väl medvetna om denna dikotomi och dess instabilitet”, skriver Kinneviks vd.

Dikotomi är inget ord vi dagligen använder på Breakit, inte veckoligen heller för den delen. Det betyder ungefär en uppdelning av en helhet i två separata men ändå kompletterande delar. Georgi Ganev syftar här på hur den noterade och den onoterade världen påverkar varandra (tror vi i alla fall). 

“2022 har inletts med förväntningar om stigande räntor som sätter press på värderingarna av tillväxtföretag. Det är svårt att förutsäga hur året kommer att utvecklas, och huruvida det som utspelar sig på de publika marknaderna är ett tecken på en ny, mer långvarig miljö”, skriver han vidare. 

Investeringsbudgeten

Kinneviks vd konstaterar i rapporten även att bolaget investerade för 6,4 miljarder kronor under 2021, och det var lite mer än vad ledningen hade räknat med från början. 

Under 2022 räknar bolaget med att investera 5 miljarder kronor, det är ungefär lika mycket som snittet under de tre senaste åren. 

Med tanke på den nämnda osäkerheten tror Georgi Ganev “att nyckeln till att säkerställa att vår portfölj förblir vital och dynamisk är att bibehålla vårt investeringsmomentum och aktivt omfördela kapital så länge som vi hittar möjligheter att backa lysande grundare och idéer”.

Kinneviks aktie har dalat med 26 procent under det senaste halvåret och tappet för vissa av de noterade tillgångarna har inte varit någon hemlighet. Men aktien tappade ytterligare mark när Stockholmsbörsen öppnade på torsdagen med en nedgång på drygt 3 procent. 

Läs mer