Dyrt att hitta rätt kontor – nu finns en digital lösning som sparar både tid och pengar – och som dessutom är “grön”

Lotta Kubu och Johan Lidenmark, OfficeSwapp

Stina Sandström

Chef Breakits innehållsstudio

Mångårig erfarenhet av en oflexibel fastighetsmarknad kombinerat med djup kunskap av digitalisering. Det räckte för att inse att det behövdes en ny tjänst som ökar rörligheten på Sveriges mest åtråvärda kontorsmarknad.

Det pågår ett enormt resursslöseri mitt i centrala Stockholm. Studier och artiklar visar att i det så kallade CBD-området finns en intern vakans på mer än 30 procent av 2 000 000 kvadratmeter kontorsyta – en yta på mer än 600 000 kvadrat som skulle kunna inrymma 40 000 arbetsplatser står alltså oanvänd. 

”Det är det här OfficeSwapp vill förändra, genom att tillföra flexibilitet och ge företag tillgång till unika kontorsytor. Attraktiva lokaler som i dag är under kontrakt och som du annars inte skulle ha fått nys om, annat än om någon du känner nämner att de sitter på för stora ytor”, säger Lotta Kubu, PR- och marknadschef på OfficeSwapp. 

Ny lösning ger win-win 
 

Problemet med dagens kontorsmarknad kan i korthet beskrivas som att fastighetsägarna gör stora investeringar för lokalanpassningar med långa avskrivnings- och hyresperioder. När hyresgästernas behov förändras sitter de inlåsta i kontorskontrakt som är krångliga och kostsamma att ta sig ur. 

”Det är här OfficeSwapp kommer in som en win-win: vi hjälper till med en effektivare matchning mellan hyresgäster som vill överlåta sitt nuvarande kontrakt och de som är på jakt efter något nytt. Samtidigt får fastighetsägaren nöjdare hyresgäster och slipper omställningskostnader, när den nya hyresgästen tar över kontoret i befintligt skick och till befintliga villkor”, säger Lotta. 

Hon får medhåll av kollega Johan Lidenmark, digitalt ansvarig på OfficeSwapp, som tillägger att snabbheten i tjänsten är en stor fördel. Det visar sig snabbt på sista raden om ett företag sitter med en för stor yta. 

”Samtidigt kan det vara bra att påpeka att OfficeSwapp inte bara är till för den som vill lämna ett kontor. Det ger även företag som endast söker efter attraktiva kontor tillgång till ett unikt utbud av lokaler som är under kontrakt.”

Johan påpekar också att det är helt kostnadsfritt att registrera sig på OfficeSwapp för att skapa sig en uppfattning om det finns något därute som bättre motsvarar företagets behov. 

”Databasen fylls löpande på med företag och lokaler. Nu när vi precis lanserat tjänsten tar vi kontakt med de företag som registrerar sig och det är extra roligt att höra att de förstår värdet av tjänsten och att deras medverkan bidrar till både den egna och fastighetsägarnas hållbarhetsarbete.” 

Enklare matchning


Bakom den digitala fronten står medarbetare med lång och gedigen erfarenhet av fastighetsmarknaden, som säkerställer att allt går korrekt till väga när det blir en matchning. Johan beskriver OfficeSwapp-processen i sex steg: 

1. Berätta vad du vill lämna 

2. Berätta vad du söker 

3. Titta på lokalerna ni är intresserade av 

4. Visa din lokal för ny hyresgäst 

5. Överlåtelse av hyreskontrakt 

6. Ut- och inflyttning 

”Det är som alltid hyresvärden som godkänner den nya hyresgästen. Skillnaden med vår digitala tjänst är att den gör merparten av arbetet och fastighetsägaren kan i lugn och ro bara kontrollera och godkänna den digitala överlåtelsen, och får på så sätt nöjdare och mer hållbara hyresgäster”, säger Johan och konstaterar: 

”Dessutom känns det bra att OfficeSwapp är ett svar på frågan hur fastighetsbranschen kan bli grönare, när vi bidrar till att befintliga ytor används effektivare och det blir mindre lokalanpassningar.”

Inget företag behöver längre sitta fast i ett hyreskontrakt, läs mer här!

Läs mer