Sök

Tisdag – detta händer idag

Foto: Istockphoto

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Kalender tisdag 21 december.

BÖRS
Rapporter
Efter börsstängning: Blackberry

Stämmor
Eurocine Vaccines, Spotlight Group (extra), 09:00 Acousort (extra), 09:00 XP Chemistries (extra), 10:00 Josab (extra)

Handlas exklusive utdelning
Cibus (utd 0,08 EUR)

Corporate Actions
MTI Investment premiärdag som noterat bolag på First North

MAKRO
01:00 Sydkorea export 20 dagar
06:00 Sverige stilindex
06:00 Sverige husprisindex Valueguard
06:30 Nederländerna konsumentförtroende
06:30 Nederländerna hushållens konsumtion
07:00 Finland arbetslöshet
08:00 Danmark konsumentförtroende
08:00 Danmark detaljhandelsförsäljning
08:00 Turkiet konsumentförtroende
08:00 Tyskland konsumentförtroende
09:00 Sverige konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet
09:15 Sverige konjunkturprognos från Konjunkturinstitutet
09:30 Hongkong KPI
10:00 ECB tal av Kazimir
10:00 Italien industriorder
10:00 Polen detaljhandelsförsäljning
11:00 Belgien konsumentförtroende
11:00 Italien PPI
12:00 Lettland PPI
14:30 Kanada detaljhandelsförsäljning
14:55 USA Redbook
16:00 EMU konsumentförtroende preliminär
22:30 USA API veckovis oljelager

Läs mer