Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Stockholms besked till elscooter-bolagen: Sköt er eller åk ut

Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholm. Foto: TT

Nya bud till elsparkcykelbolagen.

Jon Wahlqvist

Jon Wahlqvist

jon.wahlqvist@breakit.se

Webbredaktör

Efter en sommar med gator överfulla av elsparkcyklar satte till slut Stockholm stad ner foten. Nu skulle man få ordning på det kaos som hade uppstått med elscootrar som stod parkerade mitt på trottoarer eller låg slängda. 

De över 20.000 elsparkcyklar som fanns utställda skulle begränsas kraftigt ner till 12.000 och bara tre bolag skulle tillåtas. 

Beskedet, som togs på tjänstemannanivå, fick skarp kritik från både oppositionen och från experter och ikväll kommer ett nytt beslut tas, den här gången på politikernivå i trafiknämnden. 

Och det blir ett annat besked för elsparkcykelbolagen. Nu kommer alla åtta aktörer få vara kvar, men får bara ställa ut 1.500 sparkcyklar var.

Samtidigt inleder man en testperiod där de bolag som missköter sina fordon kommer att tvingas ta bort dem.

"Tanken är att få bort alla illa parkerade elsparkcyklar", säger Daniel Helldén, MP, trafikborgarråd i Stockholm stad i ett pressmeddelande.

"Nu är det upp till bolagen att visa att de kan få ordning på sina fordon."

Bedömningen görs utifrån kriterier som du kan se i faktarutan nedan. 

Staden drar också igång en upphandlingsprocess där ett begränsat antal bolag får tillstånd att verka i staden. Förhoppningen är att den ska vara klar till 2023.

"Vi vill komma till rätta med röran på Stockholms gator och torg. Det gör vi snabbast med hjälp av ordningslagens tillståndsprövning," säger Daniel Helldén. "Långsiktigt ger en upphandling bättre möjligheter att ställa krav på bolagen".

Stockholms stads kriterier för vilka elsparkcykelbolag som får tillstånd

Snittanvändning per bolag

Med snittanvändning som ett fördelningskriterium gynnas bolag vars elsparkcyklar används mest.

Marknadsandel mätt i antal resor per dygn

Detta gynnar större bolag med fler resor. Kombinationen av kriterier gynnar både stora och små bolag med hög användning.

Antal fungerande elsparkcyklar

Staden vill gynna bolag som håller sin flotta i brukbart skick.

Trasig mer än 24 timmar 

Ska gynna bolag med högst andel fungerande elsparkcyklar

Parkeringsförbudsområden

 Staden har valt ett antal områden där elsparkcyklar inte ska parkeras. Ju bättre bolagen har hanterat detta åtagande, desto större andel elsparkcyklar kommer de tilldelas.

Parkerad mer än 24 timmar

 En cykel får vara parkerad i upp till 24 timmar innan den måste flyttas. Kriteriet ska ge bolagen incitament att bli bättre på att flytta elsparkcyklar som stått stilla länge.

Fakturerade flyttar

Detta tilldelningskriterium gynnar bolag som har ett mindre antal flyttade fordon och därmed förmodligen själva snabbt åtgärdar illa parkerade fordon.

 

Läs mer