Sök

Emanuel Karlsten: Tydlighet är nyckeln till Twitters överlevnad

TwitterVine

Emanuel Karlsten. Foto: Martin Ridne.

Emanuel Karlsten

Emanuel Karlsten

Krönikör

Idag var det tio år sedan Twitter-grundaren Jack Dorsey skrev den första tweeten. Breakits krönikör Emanuel Karlsten ställer frågan: Blir det tio år till?

Det är egentligen ganska märkvärdigt hur det började. När Jack Dorsey, med användarnamnet @jack, öppnade Twitter för tio år sedan var det en så tekniskt undermålig produkt att de första åren helt kom att fokusera på att bara underhålla och försöka hålla näsan över vattenytan. Den avsaknaden av styrning blev helt avgörande för dess framgång.

För grundarna hade helt olika syn på vad sajten skulle vara, men avsaknaden av utveckling gjorde att användarna själva skapade funktionerna. “RT” (retweet) var en kompromiss av att man ville dela och citera andras innehåll. Hashtaggen skapades för att man ville kategorisera det man pratade om.

Separata företag utvecklade appar baserade på Twitter och det kändes precis så som internet skulle vara - en plats där många bidrog till något större och bättre. Det gjorde att användarna stod ut med Twitters konstanta avbrott - det fanns något unikt i det avskalade, enkla och direkta.

Tjänsten utvecklades till att handla om snabba nyheter och direkt tillgång till offentliga personer. Fokus låg mer på de 140 tecken långa uppdateringarna än på vilken relation man tidigare hade haft med den man samtalade med. Det var unikt och skapade en hierarkisvag, hisnande känsla av att allt och alla gick att tillgå.

Det här är anledningen till att Twitter har favoriserats av medier. Trots att många kanaler och plattformar har och har haft långt många fler användare har Twitter framhållits som platsen som kan ta pulsen på Sverige. Det har aldrig varit sant men eftersom det har varit enkelt att mäta och samla in har det bästa som funnits att tillgå: Vad kändisar kritiserar, vad vanlisar skriver, och vilken åsikt som delats mest.

Men i takt med att Twitter växt har också en identitetskris uppenbarats. Sprickan i ledningen har fördjupats. Vad är Twitter, vad ska det bli? Avhoppen och maktkupperna i företagsledningen har avlöst varandra och när Twitter till slut tagit kommandot över någon slags funktionsutveckling har resultatet varit tveksamt.

Webb-twitter har delvis gjorts algoritmstyrd. Favoritmarkering bytts mot gilla-hjärtan och Twitter har konstant tvingats fäktas med rykten om att 140-teckens gränsen är på väg bort. De funktioner som Twitter lanserat har snarare gjort tjänsten otydligare - och knappast attraherat nya användare.

Twitter är ovanligt på det sättet, eftersom det är en av få plattformar där användarna tycks ha mer makt och förståelse över vad produkten är, eller borde bli, än grundarna själva.

Dess brist på styrning har gjort det till ett vildvuxet medie, med hög tröskel för utomstående, men som älskas av dem som växt in i det. Som nyhetskanal är den överlägsen och både i Sverige och världen är dess politiska makt i samhällets alla lager - partipolitiken, nöjesindustrin, sport och tonårsvärlden - odiskutabel.

Jag har tidigare beskrivit Twitter som en ankdamm med högröstade ankor. Även om det engagerar få har de som är engagerade här stora andra plattformar. Ledarsidor, teveprogram, spalter, bloggar, instagramkonton eller Facebooksidor. Stoffet hämtas ofta från samtalet som formas på Twitter. Därför är Twitter fortfarande viktig som kanal. Därför har de med makt på Twitter även stor påverkan utanför tjänstens väggar.

Det innebär en trygg tillvaro för de som är där, men är knappast tillräckligt för ett Twitter som vill fortsätta växa. Här finns en svår balansgång. Twitter behöver hålla kvar vid sin särprofil - snabbheten, enkelheten, närheten mellan makthavare, fans, artister och aktivister - men samtidigt förnya sig och hålla sig relevant för nya och gamla användare.

Det kräver trygghet och en tydlig bild av var man är på väg. Något som Twitters ledning helt tycks sakna och som knappast underlättas av börsintroduktionens krav på ständiga kvartalsrapporter. Twitter globalt växte inte alls räknat i användare på de senaste två kvartalen och minskade under samma period med en miljon användare i USA.

Kanske står hoppet till att Twitters avknoppningar Vine, och framför allt den nu så hajpade livetv-appen Periscope, ska visa vägen framåt. Om inte annat kan de kanske ge ett välbehövligt andrum en stund.

Ska Twitter överleva behöver det vara tydligare för fler vad Twitter är, vem det är till för och framför allt vad det vill vara.

I sin första tweeten någonsin skrev @jack. “Just setting upp my twttr”. Tio år senare verkar han fortfarande inte riktigt klar över vad det är han skapat.

Läs mer