Därför blev Jocke & Jonnas aktie stoppad – Nasdaq har inlett utredning

Influencer PanelNewton Nordicinfluencers

Jocke och Jonnas satsning mot börsen har stött på problem.

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

På tisdagen handelsstoppades aktien i Newton där mediaprofilerna Joakim och Jonna Lundell är styrelseledamöter.

Börsen har synpunkter på hur bolaget gett information och har därför inlett en utredning.

"Vi borde vara tydligare", säger Newtons ordförande Emil Åkesson till Breakit.

Under tisdagen stoppade Nasdaq handeln med aktien i Newton Nordic, det bolag som ett gäng influerare med Jocke & Jonna i spetsen sedan några veckor har tagit över och som de vill slå ihop med verksamheten som ligger inom det nya bolaget Influencer Panel. 

Informationen från Nasdaq var knapphändig på tisdagen och budskapet var begränsat till att marknadsplatsen ansåg att det inte fanns förutsättningar för en “välordnad” handel med aktien. Aktien är därmed stoppad tills vidare. 

På onsdagsmorgonen har Newton kommit med mer information: Nasdaq har synpunkter på bolagets sätt att ge information sedan influencergänget tog över ledningen i bolaget och har därför inlett ett utredningsärende. 

"Vi kommer samarbeta med Nasdaq i deras utredning och samtidigt förstärka vår kapacitet för korrekt informationsgivning i enlighet med de regelverk som vi som listat bolag lyder under", säger Emil Åkesson, ordförande i Newton Nordic, i pressmeddelandet. 

Han utlovar ett “omtag” för att lösa de problem som Nasdaq har identifierat. 

Breakit har de senaste veckor i flera artiklar rapporterat om Influencer Panels dramatiska väg mot börsen, bland annat här och här

Ett bolaget som heter Capital Conquest och ägarna bakom Influencer Panel har kortfattat vela ta ett redan noterat bolag, kamerateknikbolaget Newton Nordic, och fylla det med helt ny verksamhet vars affärsidé är att koppla ihop annonsörer med influencers. 

Men i och med att verksamhet byter inriktning har Nasdaq varit tydligt med att det kommer att krävas en helt ny noteringsprocess, alltså den granskning som Nasdaq gör av alla bolag som vill komma in på börsen eller på listan för tillväxtbolag First North. 

Börsens synpunkter

I och med att Nasdaq nu inlett en utredning av informationsgivningen kommer inte denna noteringsprocess kunna slutföras just nu. Därmed kan inte Newtons förvärv av Influencer Panel heller formellt genomföras. 

Den tänkta, framtida influencer-verksamheten ligger alltså inte i Newton idag. Ändå handlade stora delar av den kvartalsrapport som Newton släppte den 18 november om Influencer Panel. 

Rapporten innehöll till och med en mer optimistisk bedömning än tidigare avseende hur mycket Influencer Panel kan komma att omsätta under sitt första verksamhetsår  – och det är alltså en verksamhet som bolaget formellt inte äger. Inte ännu. 

Detta är bland annat detta Nasdaq har haft anmärkningar på. 

“Om man ska sammanfatta så anser Nasdaq att vi borde vara tydligare avseende relationen mellan Newton och Influencer Panel, och med att köpet inte är genomfört än. Det är en av Nasdaq synpunkter och vi jobbar för att förtydliga detta så långt det är möjligt. Nasdaq menar att vi måste vidta ytterligare åtgärder och det kommer vi att göra”, säger Newtons ordförande Emil Åkesson till Breakit. 

Det finns även enligt Nasdaq även andra brister i bolagets rutiner för informationsgivning, något bolaget och styrelsen tar på största allvar, enligt Emil Åkesson. 

“Jag kan inte nämna allt i detalj, men vi har en pågående dialog med Nasdaq och vi kommer vidta åtgärder för att leva upp till de krav som finns”, fortsätter han. 

Inget samröre med Glenn

En av de största ägarna i Newton, och den som inför stämman la fram förslaget om lägga in influencerverksamhetet i bolaget, heter Capital Conquest. Som Breakit tidigare har rapporterat har det bolaget, och dess företrädare Glenn Renhult, varit inblandad i andra härvor, exempelvis när Smart Energy slängdes ut från NGM-börsen häromåret. 

Tror du Nasdaq har haft en strängare syn på er med tanke på att Capital Conquest och Glenn Renhult åtminstone tidigare varit inblandad i processen?

“Det är svårt att svara på. Newtons Nordics ledning och styrelse har inget samröre med Glenn Renhult, varken operativt eller strategiskt. Han är en ägare i Newton som alla andra och vi har en tydlig skiljelinje däremellan”, svarar Emil Åkesson. 

Det kan komma att dröja innan handeln med aktien i Newton återupptas. 

“Newton Nordics aktie kommer därför att vara handelsstoppad till dess att såväl utredningsärende som noteringsprocess är avslutad”, skriver Newton på onsdagen. 

Läs mer