Kartläggning: Fullt drama på Jocke & Jonnas väg mot börsen (senaste turerna och alla detaljer)

Influencer Panel
Jocke och Jonna Lundell – alla turer om parets sikte på börsen. Foto: Faksimil/TT

Jocke och Jonna Lundell – alla turer om parets sikte på börsen. Foto: Faksimil/TT

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Anklagelser, avhoppade revisorer och aktiestopp – Jocke & Jonnas väg in på börsen liknade en såpopera redan från första stund.

Breakit har kartlagt de många turerna sedan processen började.

Sedan Breakit gjorde kartläggningen av alla turer fram till början av november har det hänt ytterligare saker i och kring bolaget. I en uppdatering längst ned i denna artikel hittar du en sammanfattning av de senaste händelserna. 

Breakit har i ett par artiklar under hösten berättat om hur tv-stjärnorna Joakim och Jonna Lundell tillsammans med flera andra influencers vill sätta ett nytt bolag, Influencer Panel, på börsen (bland annat här och här).

De senaste veckorna har det blåst upp till strid mellan ett läger som vill att noteringsförsöket stoppas och influencergänget med deras allierade, Capital Conquest.  

För att förstå vad som händer måste man vara medveten om att Influencer Panel vill ta det som brukar kallas bakvägen till börsen, via ett så kallat omvänt förvärv.  

Det innebär att processen utgår från ett redan noterat bolag som i det här fallet är teknikbolaget Newton Nordic.

Newtons största ägare sedan 2020, det omstridda Capital Conquest, vill i korta ordalag ta bort den nuvarande verksamheten och fylla börsplatsen med Influencer Panel istället. Det ska ske genom att Newton trycker många nya aktier och överlåter dessa till Influencer Panels ägare vilka då blir dominerande ägare i Newton, och som i utbyte tar med sig sin verksamhet in i det börsnoterade bolaget. De ursprungliga ägarna till det noterade bolaget får också vara med på ett hörn.

Det här förfarandet är inte helt ovanligt, och särskilt inte nu när den ordinarie vägen till börsen tar extra lång tid. Det finns nämligen flera flaskhalsar i den processen idag eftersom så många bolag vill bli noterade.

Styrelsen protesterar

Men i vanliga fall är styrelsen och ledningen i det noterade bolaget med på noterna vid omvända förvärv. De inser helt enkelt att det finns större chans till värdeskapande, till gagn för ofta hårt prövade aktieägare, om börsbolaget fylls med annan verksamhet. Så har det exempelvis gått till när klädbolaget Odd Molly ganska nyligen blev ett fastighetsbolag och Wesc blev ett avfallsbolag.

Men i fallet Newton-Influencer Panel är det inte så. Styrelsen i det noterade teknikbolaget har uttryckligen sagt den inte står bakom influencerförslaget och ledamöterna har flaggat för att de kommer lämna uppdraget inför bolagsstämman den 11 november då ägarna i Newton ska rösta om de förslag som lagts fram. 

Mot denna bakgrund kan man faktiskt beteckna hela försöket att ta över börsplatsen som ett “hostile take over”, eller ett fientligt övertagande. Och fientligt har det blivit. 


Glenn Renhult, Capital Conquest. Foto: Press

I flera slarvigt skrivna pressmeddelanden har nämligen Capital Conquest, som leds av den för ekobrott dömda Glenn Renhult, anklagat styrelsen och ledningen i Newton för diverse saker: Att bolaget inte växer, att resultatet utvecklas åt fel håll, att de prioriterar fel saker och faktiskt även för insiderbrott när ledningen har sålt aktier i bolaget. Det senare ska enligt Capital Conquest dessutom indikera att ledningen har “valt att kapitulera”.  

Styrelsen och ledningen för Newton har skjutit tillbaka. Bolaget har publicerat preliminära siffror för det tredje kvartalet som visar att tillväxten i det tredje kvartalet var 24 procent och att resultat vänts från förlust till vinst under delårsperioden. 

Newton har även i ett särskilt pressmeddelande bemött anklagelserna, vilka enligt bolaget även framförts i sociala medier och i aktieforum. Kontentan i detta pressmeddelande är att styrelsen och ledningen tillbakavisar Capital Conquests beskyllningar.

Ny noteringsprocess

Newton har även lyft fram att börsoperatören Nasdaq kommer kräva att en ny noteringsprocess genomförs om den befintliga verksamheten ersätts med Influencer Panel. 

Då kommer Nasdaq att utvärdera det noterade bolaget på en rad punkter (se kapitel 2 i denna regelbok) och det handlar bland annat om ägarspridning, rörelsekapital, styrelsens sammansättning och om själva verksamheten. Vad gäller det senare räcker det inte med en affärsidé på ett papper utan det måste finnas en “pågående” verksamhet.

Här kan man notera att Capital Conquest i ett av sina pressmeddelanden skriver att det inte finns någon finansiell historik att redovisa eftersom Influencer Panel är ett nybildat bolag. 

“Säljarna har dock lämnat en pro forma redovisning, för de kommande tre verksamhetsåren som finns att läsa i vårt tidigare pressmeddelande”, skriver Capital Conquest och syftar då sannolikt på bedömningar som bland annat ger vid handen att det nya bolaget ska omsätta 40 miljoner kronor om ett år och göra drygt 7 miljoner i vinst.  

Vidare har Newtons revisorer, från jätten Ernst & Young, sagt att de kommer lämna sina uppdrag i bolaget om Capital Conquest får igenom sitt förslag. Capital Conquest har sin tur meddelat att revisorerna från E&Y i så fall kommer att ersättas med Go Revision & Consulting Stockholm AB.

Så hur kommer detta att gå? Den som vill göra en kvalificerad bedömning av det måste fördjupa sig i formalia och juridiska detaljer. Här kan du som är en otålig Breakit-läsare välja att spola fram till de sista styckena i den här artikeln. 

För nu blir det riktigt grottigt. 

Utdelningen och Aktiemarknadsnämnden 

Som tidigare nämnts vill Capital Conquest ta bort den befintliga verksamheten från börsen. Det ska enligt planerna som offentliggjordes den 30 september ske genom att denna verksamhet samlas i ett nytt bolag och att aktierna i detta bolag sedan delas ut till alla aktieägare. 

Men Capital Conquest sa vid det tillfället inget om huruvida dessa aktier skulle noteras på någon annan handelsplats och i så fall vilken. Det tog styrelsen för Newton fasta på och kopplade in Aktiemarknadsnämnden.

Aktiemarknadsnämnden, som är ett organ som ska verka för som det heter “god sed” på aktiemarknaden och som på bland annat Finansinspektionens uppdrag tolkar olika regler och lagar på finansområdet, tittade på ärendet.

Nämnden slog i ett uttalande fast, om man ska sammanfatta, att beslutet att avnotera Newtons nuvarande verksamhet skulle kräva ett godkännande från ägare motsvarande 90 procent av aktierna ifall det inte fanns någon ny handelsplats för denna aktie. Dessutom skulle alla ägarna närvarande vid stämman vara tvungna att rösta ja för förslaget. 

Om Capital Conquest ändå skulle gå vidare med planerna skulle det “strida mot god sed på aktiemarknaden”, skriver Aktiemarknadsnämnden i uttalandet. Det skulle utgöra ett stort hinder i den ovan nämnda noteringsprövningen, för att uttrycka sig milt.

Capital Conquest har kontrat. Bolaget har i ett pressmeddelande sagt att bolagets förslag visst följer god sed på aktiemarknaden och dessutom kompletterat kallelsen till den stämma som ska hållas den 11 november med att “förslaget till beslut om utdelning av nuvarande verksamhet ska tolkas som ett inriktningsbeslut”. Capital Conquest tänker kalla till ny stämma när det är dags för beslut om utdelning. 

Om Capital Conquests kompletteringar är tillräckliga för att komma runt Aktiemarknadsnämndens invändningar gällande utdelningen av den befintliga verksamheten har inte Breakit kunna utröna. 

Upplösningen?

Men det som står helt klart är att både börsoperatören Nasdaq och Aktiemarknadsnämnden har fått upp ärendet på sin radar inför stämman den 11 november.

Man kan därmed utgå från att dessa instanser har koll på att Capital Conquest, och vd:n och ägaren Glenn Renhult, var djupt involverade i bolaget Smart Energy (Glenn Renhult som ordförande) som under 2020 helt enkelt kastades ut från NGM-börsen. 

Den korta versionen är att Smart Energy gång på gång bröt mot marknadsplatsens regelverk, enligt beslutet från börsens disciplinnämnd. Den långa versionen innehåller missvisande och bristande informationsgivning, flera fel i siffrorna i delårsrapporterna, transaktioner mellan Smart Energy och ägaren Capital Conquest utan att informera andra ägare om den saken, och mycket annat. 

Styrelsen i Smart Energy, inklusive Glenn Renhult, stämdes senare av ägare i bolaget i en grupptalan, ett mål som håller på att behandlas av Vänersborgs tingsrätt. Därutöver fick Capital Conquest sommaren 2020 25 miljoner kronor i böter av Finansinspektionen för att inte har rapporterat insynstransaktioner på rätt sätt. 

Mot den bakgrunden går det inte att utesluta att Nasdaq och Aktiemarknadsnämnden kommer att försöka agera för att stoppa att ett bolag, mot styrelsens uttryckliga vilja, ersätts med en verksamhet som knappt existerar – allt till synes regisserat av en aktör som fått böter av en finansmyndighet, som slängts ut från en annan marknadsplats och som leds av en person som dömts för försvårande av skattekontroll i en omfattande ekonomisk härva. 

Det lär komma nya avsnitt och en ny säsong av den här serien. 

--

De nya avsnitten 

Sedan vi på Breakit gjorde ovanstående kartläggningen har det hänt flera saker i och kring Newton. Bland annat har Jocke och Jonna har satt sig i styrelsen för Newton, men samtidigt har de inte kunnat ta med sig den verksamhet som de vill sätta på börsen in i Newton. 

Vi tar det i kronologisk ordning: 

Den 11 november förra året stod det klart att en majoritet av aktieägarna i Newton Nordic hade röstat igenom det förslag som Capital Conquest hade lagt fram några veckor tidigare. 

Det innebar att den gamla styrelsen tvingades bort och ersattes med Danjal Kanani, Joakim Lundell, Jonna Lundell, Felix Lehner, och Emil Åkesson där den sistnämnde blev styrelsens ordförande och den person som bolaget ofta anger som talesperson i olika frågor. Brukligt är annars att det är vd:n som uttalar sig. Danjal Kanani utsågs till vd för bolaget i samma veva som stämman. 

Handelsstopp och aktieförsäljning

Den 30 november kom sedan chockbeskedet: Nasdaq stoppar handeln i aktien. Meddelandet från börsoperatören var ytterst sparsmakat på information och beskedet mottogs till en början med ett stort frågetecken från exempelvis Emil Åkesson.

Men efter ett par dagar ljusnade bilden något. 

Nasdaq hade synpunkter på bolagets sätt att ge information sedan influencergänget tog över ledningen i bolaget och har därför inlett ett utredningsärende. 

"Vi kommer samarbeta med Nasdaq i deras utredning och samtidigt förstärka vår kapacitet för korrekt informationsgivning i enlighet med de regelverk som vi som listat bolag lyder under", sa Emil Åkesson, ordförande i Newton Nordic, i ett pressmeddelande vid den tidpunkten. 

Noterbart är att den tänkta framtida influencer-verksamheten, som skulle flyttas över till Newton enligt de ursprungliga planerna, då inte ingick i Newton. Transaktionen hade inte genomförts av olika skäl.  Ändå handlade stora delar av den kvartalsrapport som Newton släppte den 18 november om Influencer Panel – alltså en verksamhet som bolaget formellt inte ägde.

Det var bland annat detta som Nasdaq anmärkte på. 

“Om man ska sammanfatta så anser Nasdaq att vi borde vara tydligare avseende relationen mellan Newton och Influencer Panel, och med att köpet inte är genomfört än. Det är en av Nasdaq synpunkter och vi jobbar för att förtydliga detta så långt det är möjligt. Nasdaq menar att vi måste vidta ytterligare åtgärder och det kommer vi att göra”, berättade Newtons ordförande Emil Åkesson till Breakit. 

Två månader senare, i slutet av januari, är aktien fortfarande handelsstoppad. Nasdaq hänvisar till Newton och Breakit har försökt nå bolagets ordförande Emil Åkesson för att få en uppdatering, men utan framgång. 

Parallellt har storägaren Capital Conquest försökt sälja sin aktier. Den 12 december aviserades, via ett pressmeddelande från Newton, att Capital Conquest vill sälja drygt 15 miljoner aktier i bolaget för 50 öre stycket, motsvarande rabatt på cirka 4 procent. Den rabatten kan ställas mot det faktum att eventuella köpare inte visste om, och i så fall när, handeln med aktien skulle komma igång igen. 

“Det har varit stor cirkus i media och en stor anledning till det är att den här ägaren har varit i blickfånget, och då tyvärr på ett negativt sätt. Det har skadat processen och bolaget. Och därför har vi kommit överens med den här ägaren att de får ta ett steg tillbaka”, sa Newtons styrelseordförande till Breakit i december om storägaren försäljningsprocess. 

Det finns indikationer på att Capital Conquest försäljning av aktierna har gått trögt. I pressmeddelandet från Newton den 12 december utlovades att “utfallet av erbjudandet förväntas att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 4 januari 2022”. 

Något sådant kom aldrig, varken från Newton eller Capital Conquest. 

Och sent på fredagseftermiddagen 28 januari kom nästa vända: Newton har blivit anmält till disciplinnämnden och snart kan aktien bli utslängd från marknadsplatsen First North.

Läs mer