Postnord ökar omsättning men minskar resultatet

Postnord

Annemarie Gardshol, vd Postnord. Foto: Press

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Kraftiga ökningen av paket avtar.

Postnord redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen steg 4,7 procent till 9 340 miljoner kronor (8 919). Paketvolymerna ökade totalt med 9 procent (11), vilket drevs av en fortsatt tillväxt inom business-to-consumer samt återhämtning inom business-to-business. Brevvolymerna minskade med -13 procent (-10).

Rörelseresultatet blev 323 miljoner kronor (747), med en rörelsemarginal på 3,5 procent (8,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 284 miljoner kronor (520), med en justerad rörelsemarginal på 3,0 procent (5,8).

"Vi kan nu se effekterna av att pandemin börjar släppa sitt grepp om samhället. Det uttrycks i en avtagande tillväxt i paketaffären, allteftersom restriktionerna börjar lättas upp, samt lägre brevvolymer till följd av minskat behov av utskick med samhällsinformation", uppger vd Annemarie Gardshol.

Kvartalets resultat påverkades även av ett högre kostnadsläge i den svenska verksamheten.

"Detta delvis drivet av att anpassningen av produktionskostnaderna för paket inte hunnit genomföras i takt med att tillväxten avtagit. Samtidigt har vi höjt tempot i utvecklingen av vår IT-infrastruktur och vårt tjänsteerbjudande. Resultatet är dessutom påverkat av uppstartskostnader till följd av den stora omläggningen av vår produktion i Oslo, som syftar till att skapa utrymme för högre paketvolymer", uppger hon vidare.
 

Läs mer