Cykelboomen tar Mips till nya nivåer

MipsBörs

Foto: Mips

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Det går bra nu. Åtminstone för hjämteknikbolaget Mips och bolagets aktieägare.

Bolagets intäkter växer riktigt snabbt och rörelserresultatet fördubblades i det tredje kvartalet.

"Det tredje kvartalet var ytterligare ett stort steg" säger bolagets vd Max Strandwitz.

Börsnoterade Mips, vars teknik används i olika typer av hjälmar och då främst av cyklister, redovisade på torsdagsmorgonen en omsättning om 185 miljoner kronor för det tredje kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på 82 procent. 

“Detta trots exceptionella jämförelsetal med 108 procent tillväxt i motsvarande kvartal föregående år. Under årets första nio månader har vi levererat en organisk tillväxt om 95 procent”, skriver bolagets vd Max Strandwitz.

Noterbart är att de analytiker som följer bolaget trodde att tillväxten skulle uppgå till cirka 30 procent. 

Rörelseresultatet landade på 110 miljoner kronor, nästan exakt dubbelt så mycket som motsvarande period 2020. Rörelsemarginalen landade därmed på 60 procent, upp från 54 procent. 

Cyklarna driver 

Ökningarna drevs i huvudsak bolagets segment Sport som gynnas av den pågående cykelboomen. 

“Under det tredje kvartalet såg vi en fortsatt god efterfrågan av alla typer av hjälmar inom Sport. Detta drevs främst av hög försäljningstillväxt för lösningar till cykelhjälmar”, skriver Mips. 

Bolaget tror att den höga efterfrågan i detta segment kommer att bestå. 

“Lagernivåerna är fortsatt låga inom detaljhandeln runt om i världen och vi bedömer att dessa inte kommer att vara återställda inom en snar framtid”, skriver Max Strandwitz som i sitt vd-ord även lyfter fram ökningen på 117 procent i motorcykelkategorin. 

All time high

Mips verksamhet bygger på ett egenutvecklat system som skyddar mot rotationsrörelser och sneda träffar mot användarens huvud. Detta system integreras i hjälmtillverkares produkter. 

Aktien i Mips steg med drygt 16 procent när Stockholmsbörsen öppnade på torsdagen och nådde den nya rekordnivån 1131 kronor. Kursen har ökat med över 600 procent de två senaste åren. 

Bolaget har nu ett börsvärde på 29 miljarder kronor. 

Läs mer