Söder Sportfiske växer – men pandemiboomen har avtagit: "Utmaningar"

Söder Sportfiskee-handelBörs

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Den hajpade fiskehandlaren Söder Sportfiske har släppt sin första rapport som noterat bolag.

Omsättningen växte, men i lägre takt än under de sex första månaderna. Samtidigt ökade lönsamheten.

“Det är fortsatt utmaningar i varuförsörjningen”, skriver bolaget.

Söder Sportfiske, vars historik du kan läsa om här, noterades i början av september. På torsdagsmorgonen kom premiärrapporten från bolagets vars försäljning till stor del sker genom e-handelskanalen.

Bolagets omsättning växte med 9,6 procent och uppgick till nästan 58 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Under det första halvåret uppgick tillväxten till 25 procent.

“Under Q3 har vi levererat tillväxt både inom den svenska och internationella affären med god lönsamhet. Detta trots att vi fortsatt möter tuffa jämförelsetal och ser utmaningar i varuförsörjningen”, skriver bolagets vd Viktor Gullbrand i rapporten.

Under årets nio första månader har bolaget växt med 19 procent. Det kan ställas mot att tillväxtsiffran under pandemiåret 2020 låg på 57 procent.

“I år ser vi inte samma marknadstillväxt i e-handelskanalen som vi blivit vana vid då ökningen under 2020 var extrem. De underliggande drivkrafterna är dock intakta och på sikt är vi övertygade om att tillväxten för e-handelskanalen kommer att ta fart igen”, skriver Viktor Gullbrand.

Bolagets kärnmarknad är Sverige, men under de senaste åren har bolaget börjat expandera internationellt. Söder Sportfiskes utlandsförsäljning växte med drygt 52 procent under kvartalet, men det var ändå lägre än tidigare.

“Tillväxten för utlandet är procentuellt lägre än tidigare kvartal vilket är förväntat då vi gradvis möter högre försäljningssiffror som jämförelse. Responsen från kunderna är fortsatt positiv och vi ser ett stadigt inflöde av nya kunder och även en växande skara återkommande kunder”, skriver vd:n om den internationella affären. 

Högre marginal

Rörelseresultatet i det tredje kvartalet uppgick till 7,4 miljoner kronor om man tar bort de kostnader bolaget hade för noteringen. Det motsvarar en ökning med cirka 1 miljoner från det tredje kvartalet 2020.

Rörelsemarginalen uppgick till 12,8 procent, högre än tidigare trots att det globala logistikkaoset även har drabbat Söder Sportfiske. 

“Det är fortsatt utmaningar i varuförsörjningen med begränsad tillgång till många produkter och längre ledtider än normalt. Vi har sedan tidigare tagit höjd för detta i vårt lager och ser att vi med vår storlek bör ha fördelar mot konkurrensen i detta avseende”, skriver bolaget vars bruttomarginal stärktes med 3 procentenheter under kvartalet tack vare att bolaget sålt mer av produkter med högre inneboende marginal i relativa termer. 

Läs mer