Truecaller växer – och det med besked

Truecaller

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Telefonboksappen Truecaller har släppt sin premiärrapport som noterat bolag.
Den visar en hög tillväxttakt och en växande vinst, om man tar bort vissa engångsposter.

Truecaller, som har en databas med över 5 miljarder telefonnummer och som har skapat diverse tjänster på basis av den, redovisar intäkter om 313 miljoner kronor för det tredje kvartalet. 

Intäktssiffran motsvarar en tillväxttakt på hela 129 procent. I Indien, som är bolagets i särklass största geografiska marknaden, uppgick ökningen till till 111 procent. 

Den höga tillväxten kommer inte som en stor överraskning med tanke på att bolaget inför börsnoteringen, i prospektet, berättade att tillväxten under första halvåret uppgick till cirka 150 procent.   

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar och exklusive vissa engångskostnader, det som heter “justerad ebitda” i rapporten, uppgick till 118 miljoner kronor (41). Marginalen steg därmed till 37,6 procent (30). 

Ser positiv utveckling

“Vi har ett stort fokus på att utveckla och förbättra leveransen av annonser och att öka användarnyttan av vår premiumtjänst för en större användarbas. Därtill har vi sett en fortsatt mycket positiv utveckling av vårt nya erbjudande till företag, Truecaller for Business. Allt sammantaget bidrar det till en fortsatt positiv resultatutveckling”, skriver bolagets vd Alan Mamedi i rapporten.

Kvartalsresultatet tyngs av kostnader om drygt 77 miljoner kronor i form “jämförelsestörande poster”. Det handlar om kostnader för börsnoteringen och kostnader för optioner vilka härrör från ett förvärv som Truecaller tidigare har gjort. 

Dessa kostnader gjorde att nettoresultatet backade till drygt 2 miljoner kronor, ned från cirka 30 tredje kvartalet i fjol. 

Läs mer