Fritt fall i Desenio – försäljningen fortsätter rasa

Desenioe-handel

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Desenios organiska försäljning fortsätter falla.
Den återhämtning som affischbolaget tidigare har vittnat om blev det inte mycket av. Nu flaggar bolaget för att framtiden är högst osäker.

Onsdagsmorgonens rapport visade visserligen att omsättningen totalt sett ökade med 14,5 procent och uppgick till 240 miljoner kronor i det tredje kvartalet.

Men mycket av det kom från förvärv. På organisk basis sjönk omsättningen med 21 procent i Desenio.

Rapporten kom några månader efter att Desenio i somras chockat aktiemarknaden med en varning om att försäljningen sjunkit under våren, när pandemirestriktionerna släppts.

Därefter har bolaget vittnat om en mer positiv trend efter sommaren. Men den höll inte i sig.

“Återhämtningen avstannade dock mot slutet av augusti och har inte återvänt under den resterande delen av kvartalet. I vår rapport för andra kvartalet nämnde vi att det var svårt att förutsäga utvecklingen av lättnader av Covid-19-restriktionerna, men gjorde bedömningen att vi skulle se en återgång till mer normalt konsumentbeteende under tredje kvartalet. Detta har inte uppfyllts”, skriver bolagets vd Fredrik Palm i rapporten.

Desenios rörelseresultat uppgick till 17,4 miljoner kronor under det tredje kvartalet, ned från drygt 50 miljoner tredje kvartalet 2020.

Fredrik Palm vittnar i rapporten även om "minskande trafikvolymer" och skriver att bolaget på grund av marknadssituationen måste vidta "vissa åtgärder" för att uppnå kostnadssynergier. 

Tar bort mål

I somras, bara några månader efter börsnoteringen i slutet av februari, tog Desenio investerarna på sängen och varnade för att försäljningen hade tvärbromsat i juni. 

Posterbolaget sänkte då också tillväxtmålet för helåret, från 35-40 procent till 15-25 procent.

Nu tas målet bort helt och hållet. I praktiken innebär det att Desenio flaggar för att framtiden är väldigt osäker.

”Som en konsekvens av det svårförutsägbara kundbeteendet som präglat marknaden under hösten har Desenio Group beslutat att ta bort våra finansiella mål gällande helåret 2021, men vi är fast beslutna att leverera i linje med förväntningarna för det fjärde kvartalet 2021. Jag ser med tillförsikt fram emot 2022 och åren därefter. Våra finansiella mål på medellång och lång sikt förblir således intakta”, skriver Fredrik Palm.

Ny kurssmäll

Desenio pressades återigen när aktiemarknaden öppnade på onsdagen. Efter cirka 20 minuters handel hade den backat med 20 procent till nivåer kring 18 kronor. 

Priset inför noteringen i februari låg på 72 kronor, sedan dess har den alltså backat 75 procent. Som högst handlades aktien kring 105 kronor och det var i maj.

 

Läs mer