Lemonsoft avser genomföra nyintroduktion på First North i Helsingfors

Lemonsoft
Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Finska affärsystembolaget Lemonsoft planerar att genomföra en nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market i Helsingfors. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet omfattar nyemitterade aktier för 15 miljoner euro och en försäljning av befintliga aktier från nuvarande aktieägarna Rite Internet Ventures Holding och Kari Joki-Hollanti.

Ankarinvesterare är Ilmarinen Mutual Pension Insurance, Mandatum Asset Management, Tin Fonder, Aeternum Capital, Handelsbanken Fonder, Odin Fonder, vissa fonder ledda av Evli Fund Management, vissa fonder ledda av Aktia Bank, Grenspecialisten, SEB Investment Management och vissa fonder ledda av SP-Fund Management som åtagit sig att teckna aktier för 42,5 miljoner euro till en värdering av bolaget före erbjudandet icke överstigande 201 miljoner euro.

Lemonsoft hade för årets nio första månader en omsättning på 12,3 miljoner euro (9,9) med ett justerat rörelseresultat på 4,2 miljoner euro (3,2).

Läs mer