Nent Group ökar omsättning med 8 procent - abonnentbas steg 28 procent

ViaplayNent

Anders Jensen, vd Nent. Foto: Press

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Mediebolaget Nent Group redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade emellertid.

Omsättningen steg 8,0 procent till 3 054 miljoner kronor (2 828). Exklusive valutaförändringar var den 10 procent. Segmentet Viaplay växte 14,9 procent och står nu för 36 procent av försäljningen.

Abonnentbasen ökade med 28 procent jämfört med fjolåret efter att antalet betalande abonnenter steg med 322k i kvartalet jämfört med föregående kvartal, varav 36k i Norden och 286k på internationella marknader.

Rörelseresultatet blev 80 miljoner kronor (176), med en rörelsemarginal på 2,6 procent (6,2). Rörelsekostnaderna ökade med 11 procent till 2 987 miljoner kronor.

Justerat rörelseresultat utföll på 114 miljoner kronor (256), med en justerad rörelsemarginal på 3,7 procent (9,1).

Resultatet efter skatt blev 91 miljoner kronor (188), en minskning med 51,6 procent mot föregående år.

Vd Anders Jensen uppger att bolagets nästa steg är en USA-lansering i december, därefter en expansion till Nederländerna i första kvartalet. Han förmedlar också att JV-bolaget Allente väntas ge en till utdelning om 125 miljoner kronor.

- Vi uppdaterade de strategiska målsättningarna på vår kapitalmarknadsdag nyligen och
meddelade att Viaplay kommer lanseras på 5 nya marknader innan utgången av 2023. Vi finns därefter på totalt 16 marknader och målet är att uppnå 12 miljoner abonnenter
innan utgången av 2025. Vi är på god väg mot att uppnå målet om minst 400k abonnenter i Norden innan årets slut och 500k internationella abonnenter under 2021, säger Jensen.

Resultat per aktie hamnade på 2,3 kronor (3,25), vilket innebär en minskning med 29,2 procent mot föregående år.

Läs mer