Qliro gör fortsatt förlust – men får Stronger som kund

QlirofintechBörs

Carolina Brandtman, vd Qliro.

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Fintechbolaget Qliro redovisar en ny kvartalsförlust och får underkänt – av bolagsledningen.

“Vi är inte nöjda med den finansiella utvecklingen”, säger bolagets vd Carolina Brandtman.

De goda nyheterna är att kundlistan växer med ett högprofilerat e-handelsnamn.

Tisdagens kvartalsrapport från Qliro visade att bolaget, som tidigare satt ihop med Cdon, gjorde en rörelseförlust på cirka 10 miljoner kronor under det tredje kvartalet, helt i nivå med motsvarande period förra året. 

Intäkterna ökade med 4 procent till drygt 100 miljoner kronor. 

Qliroledningen ger sig själva underkänt. 

“Vi är inte nöjda med den finansiella utvecklingen och den nuvarande tillväxttakten. Vårt primära fokus framöver är att öka tillväxten och förbättra vår effektivitet”, skriver Qliros vd vd Carolina Brandtman.

Transaktionerna med Qliros betallösningar ökade med 12 procent under tredje kvartalet, vilket var tydligt lägre ökningstakt än under våren. 

“Våra handlare fortsätter att öka omsättningen även om återöppningen av samhället efter pandemin har påverkat e-handelstillväxten något negativt”, skriver Qliros vd i rapporten. 

Hon skriver vidare att bolaget ansluter nya handlare till bolagets plattform, bland andra Teknikproffset i slutet av det tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet kommer en annan känd e-handlare ansluta sig till Qliros lösning enligt Carolina Brandtmans vd-ord: Stronger. 

“Vi har nu påbörjat en breddning av erbjudandet till medelstora e-handlare. Fokus är att standardisera erbjudandet, förenkla anslutningsprocessen för nya partners och att successivt ingå partnerskap med e-handelsplattformar kring våra betallösningstjänster”, skriver hon. 

Qliro hamnade i blickfånget under sensommaren och fick då kritik för hur bolaget marknadsförde privatlån via mejl. Det slutade med att Qliro upphörde med sådan marknadsföring.  Carolina Brandtman tar upp ämnet i korthet i rapporten och upprepar att bolaget nu samarbetar med Konsumentverket som påbörjat en utredning i ärendet. 

”Antalet ansökningar för privatlån minskade under september med drygt 20 procent jämfört med genomsnittet för de två första månaderna i kvartalet”, skriver Qliro lite längre bak i rapporten. 

Läs mer