Sök

DEBATT: ERIKA ELIASSON

"Vi måste värna om vårt svenska fintechunder!"

Erika Eliasson. Foto: Press

Debatt

Politiker lyfter gärna fram våra fintechunder så som Klarna och Izettle men glömmer att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Det skriver Erika Eliasson.

Fintechs är som andra startups beroende av att attrahera talanger och kapital men utöver det verkar fintechföretagen även i en strikt reglerad miljö. Finansbranschen är och ska vara hårt reglerad men det krävs förståelse för konsumenters förändrade beteende, ny teknik och nya affärsmodeller hos myndigheter och beslutsfattare för att Sverige ska behålla sin starka position inom fintech. 

Swedish FinTech Asssociations rapport om den svenska fintechbranschen, som publicerades i mars 2021, visar att 65 procent av föreningens medlemmar upplever att det idag finns låg förståelse för nya affärsmodeller bland myndigheter och beslutsfattare.

En utmaning för reglerande myndigheter är att skapa förutsättningar för innovation utan att göra avkall på sitt grunduppdrag att värna den finansiella stabiliteten och konsumentskyddet. Där har olika länder valt olika strategier: I Storbritannien har FCA ett konkurrensfrämjande uppdrag vilket inte den svenska tillsynsmyndigheten har.

På samma sätt som Finansinspektionen har ett uppdrag att verka för hållbarhet bör de även verka för innovation

På samma sätt som Finansinspektionen har ett uppdrag att verka för hållbarhet bör de även få ett uttalat uppdrag att verka för innovation. Tydlighet och förutsägbarhet i regelverken, hur de tolkas och hur de implementeras är av stor vikt för att branschen ska utvecklas. För att det ska vara möjligt behöver Finansinspektionen resurser att sätta sig in i och förstå nya tekniska innovationer och affärsmodeller. 

I Storbritannien kan småsparare investera i P2P-lån och crowdfunding-plattformar i deras motsvarighet till Investeringssparkonto, ISA, vilket inte är möjligt i Sverige. I ett svenskt investeringssparkonto (ISK) är det endast möjligt att investera i noterade tillgångar, vilket innebär att onoterade tillgångar och nya tillgångsslag exkluderas från de skattemässiga fördelar som ett ISK innebär.

Det är svårt att utmana bankerna i en infrastruktur som kontrolleras av bankerna själva

Sverige har en stark finansiell infrastruktur och storbankerna har genom till exempel mobilt Bank-ID och Swish bidragit till tillväxten av svenska fintechföretag. Att storbankerna kontrollerar den finansiella infrastrukturen kan i vissa lägen skapa effektivitet men förhindrar i andra fall konkurrensen och försvårar för innovation. Det är svårt att utmana bankerna i en infrastruktur som kontrolleras av bankerna själva.

Politikerna borde fokusera på hur vi kan öka konkurrensen på bankmarknaden istället för bankskatt och hur bankernas vinster ska beskattas.

Tillväxtanalys som på uppdrag av regeringen analyserat den svenska fintechbranschen lyfter i sin rapport, som presenterades 28 januari i år, till exempel att betalningsinstitut, med tillstånd från Finansinspektionen, kan nekas bankkonto eller tillgång till Bank-ID och Swish. Tillväxtanalys drar slutsatsen att det i huvudsak finns två sätt att säkerställa för legitima aktörer att ha likvärdig tillgång till grundläggande och essentiell finansiell infrastruktur: Antingen genom att ställa krav på privata aktörer eller att utveckla statliga alternativ. 

Sveriges politiker laddar nu för en valrörelse men ingen ser digitaliseringen som sin hjärtefråga

Sveriges politiker laddar nu för en valrörelse men ingen ser digitaliseringen som sin hjärtefråga. Trots det faktum att den digitala utvecklingen fundamentalt förändrar våra liv, både i arbetslivet och i vår hemmiljö, och skapar många nya arbetstillfällen. IT&Telekomföretagen lyfter i sin rapport publicerad 4 maj 2021 att techindustrin är Sveriges nya basindustri och att skapa rätt förutsättningar för den bör således ligga högt upp på politikernas agenda. 

Hem-PC-reformen har tjänat Sverige väl men det är nu 20 år sedan den infördes. Flertalet länder genomför aktiva åtgärder för att nästa fintechunder ska växa fram just där. Står Sverige stilla då andra rör sig framåt hamnar vi efter och riskerar att plötsligt vakna upp ur vår självgodhet och se oss omsprungna.

Erika Eliasson, rådgivare och styrelsearbetare, ordförande i Swedish FinTech Association och ordförande i Wellstreet FinTech Board.

Läs mer