Sök

FI granskar de svenska bitcoinbolagen

SafelloGoobitBitcoin

Beskedet från Finansinspektionen kom på torsdagsförmiddagen och satte viss press på kurserna i bolagen. Foto: Montage

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Finansinspektionen ska granska de svenska bitcoinbolagen Safello och Goobit.

Myndigheten ska kontrollera om de två börsbolagen följer penningtvättslagarna.

Beskedet från Finansinspektionen kom på torsdagsförmiddagen och satte efter stund rejäl press på aktierna i de båda bolagen.

“Handel med virtuella valutor, som bitcoin och andra kryptotillgångar, innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen har därför valt att granska hur de marknadsledande företagen Safello och Goobit följer penningtvättsreglerna”, skriver myndigheten som förklaring.

Myndigheten skriver även att att virtuella valutor som bitcoin är attraktiva för “kriminella aktörer” eftersom de erbjuder anonymitet och går att säljas och köpas över landsgränserna. Dessutom är insynen begränsad, konstaterar FI.

Vidare konstaterar Finansinspektionen att virtuella valutor i princip måste växlas till de myndigheten kallar “vanliga pengar” om de ska användas och att bolag som erbjuder sådan växlingtjänster därmed kan utnyttjas av kriminella. 

Det är mot den bakgrunden FI har inlett undersökningar avseende hur Safello och Goobit följer penningtvättsreglerna.

“De här företagen fungerar som en brygga mellan en sektor med hög risk för penningtvätt och det traditionella finansiella systemet. Att de är rustade för att motverka risken för att utnyttjas för både penningtvätt och finansiering av terrorism är därför extra viktigt”, säger Åsa Thalén, avdelningschef med ansvar för penningtvättstillsynen.

Goobit, som skickade ett eget pressmeddelande FI:s besked, hävdar att bolaget har en hög ambitionsnivå när det gäller efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter. Bolaget välkomnar därför utredningen.

”Vår uppfattning är sedan länge att reglering och myndighetstillsyn är viktiga förutsättningar för kryptoindustrins mognad och en bredare acceptans i samhället. Därför välkomnar vi en nationell riskbedömning. Vi är väl förberedda för att kunna lämna svar på myndighetens frågor och vi kommer förstås att samarbeta fullt ut för att underlätta myndighetens arbete,” säger Pär Helgosson, vd för Goobit, i pressmeddelandet. 

Kurspress

Aktien i Goodbit hade kring klockan 10.50 fallit med 13 procent. Safello låg samtidigt på -7 procent för dagen. 

Läs mer