Kinnevik spränger investeringsbudgeten 2021 – ökar takten: "Skapats möjligheter"

KinnevikBörs

Kinneviks vd Georgi Ganev. Foto: TT

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Kinnevik har investerat mer i år än vad investmentbolaget trodde i början av 2021.

Bolaget räknar nu med att investeringarna kommer att summeras till hela 6 miljarder kronor för året.

Det är i Kinneviks rapport för det tredje kvartalet som vd Georgi Ganev konstaterar att bolaget investerat mer än vad bolaget guidade för i början av året, både i fråga om antal bolag och investerat kapital. 

Portföljen har fått sju nytillkomna bolag och investeringsnotan ligger nu på 4 miljarder kronor. 

“Det finns flera anledningar till den ökade takten. Den första är att nuvarande marknadsläge har lockat bolag att resa kapital även om deras balansräkning kanske inte kräver det, vilket skapar fler möjligheter för oss som investerare”, skriver Kinneviks vd Georgi Ganev i rapporten.

För det andra menar Georgi Ganev att bolagets “track record” och framgångar med andra portföljbolag har gett eko.

“I mycket konkurrensutsatta processer övertygas grundare att välja Kinnevik som partner baserat på referenser från våra portföljbolag”, skriver Georgi Ganev som även framhåller att bolaget kommer att få kapitaltillskott från portföljbolagen Tele2 och VillageMD och att detta ger investeringskapacitet. 

Ny investeringsprognos

Kinnevik ursprungliga bedömning var att investeringar skulle uppgå till 2,3-4,6 miljarder kronor. Den nya bedömningen är att investeringarna för cirka 6 miljarder kronor kommer att göras och Georgi Ganev lovar att bolaget kommer lägga till nya bolag i portföljen även under det fjärde kvartalet. 

Under det tredje kvartalet enskilt har Kinnevik investerat nästan 2,3 miljarder kronor. En stor del av den summan gick in i Spring Health och i Lunar

Nya bolag

Därutöver investerade Kinnevik 435 miljoner kronor i Sure (SaaS-bolag inom försäkringar) och 259 miljoner satsades på Quit Genius som är en digital vårdklinik som hjälper människor att komma över beroendeproblem. 

“Beroendeproblem är en epidemi och Quit Genius samarbetar med arbetsgivare, hälsoförsäkringar och individuella medlemmar för att bekämpa det. Bolaget har en unik och vetenskapligt bevisad approach och vi är stolta över att samarbeta med medgrundaren och vd:n Yusuf Sherwani och hans team for att driva tillväxten i bolaget”, skriver Kinnevik. 

Investmentbolaget Kinnevik rapporterar ett substansvärde på 273 kronor per aktie den 30 september. Det kan jämföras med 388 kronor per aktie samma tidpunkt i fjol och sedan dessa har bolaget bland annat delat ut innehavet i Zalando till sina aktieägare. 

Värdet på Kinneviks privata portfölj ökade med nästan 4,5 miljarder kronor drivet av värdeförändringar i befintliga portföljbolag om netto 2,2 miljarder, där det största bidraget kom från Betterment och Cityblock. Nettoresultatet skrev till -317 miljoner kronor i det tredje kvartalet.  

Läs mer