Nelly växer men minskar resultatet – lyfter fram Bianca-samarbete

Nellye-handelMode

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Nellys samarbete med Bianca Ingrosso lyfts av ledningen fram som en framgång. Men aktien rasar på Stockholmsbörsen.

E-handelsbolaget Nelly ökar omsättningen under det tredje kvartalet till 313 miljoner kronor, jämfört med 306 under samma period året innan. Däremot minskar rörelseresultatet ordentligt till minus 27,3 miljoner kronor, jämfört med minus 0,7 miljoner under jämförelseperioden.

Vid 12-tiden på onsdagens Stockholmsbörs hade kursen i Nelly rasat med närmare drygt 15 procent och handlades strax över 31 kronor. Aktien har därmed backat med 12 procent sendan årsskiftet. 

Nellys vd Kristina Lukes lyfter fram att kvartalets två första månader bjöd på utmaningar, med minskad trafik och ett högt rabattryck. Ökade kostnader för direktmarknadsföring belastade också resultatet. Bolaget genomför även en lagerflytt, som medförde kostnader på 22 miljoner kronor under kvartalet.

Som ljusglimt nämns däremot samarbetet med influencern Bianca Ingrosso, som “fick stort genomslag och genererade både trafik och försäljning”. 

“Vi avslutar ett kvartal som summerar till 2,1 procent tillväxt, trots en svag inledning”, skriver Kristina Lukes.

Framöver lyfter Kristina Lukes upp vikten av att förbättra trafikgenereringen, där hon också skriver om förändringar som redan har gjorts med lyckat resultat. Det handlar om många små justeringar och nya kpi:er som bolaget arbetar med, berättar vd:n för Breakit. Vidare framhåller hon att kassan på 141 miljoner kronor ger Nelly utrymme att agera på affärsmöjligheter.

"Under kommande kvartal prioriterar vi arbetet med förbättring av vår trafikgenerering med basen i vår starka varumärkesposition. Under året har vi förändrat hur vi köper trafik och vi har åstadkommit en förstärkt konvertering", uppger Kristina Lukes.

Bolaget lyfter även fram att varumärket just nu genomgår en "ompositionering" med fokus på "en mer snävt definierad målgrupp, ett bredare erbjudande och fokus på fler emotionella varumärkesattribut".

Kristina Lukes berättar att Nelly arbetar med tre ben inom hållbarhet, det handlar om "empowering femininity" med fokus på jämställdhet, "respect the planet" med fokus på miljöfrågan och "fair and equal" med fokus på social hållbarhet och transparens inom leverantörsleden.

Har ni något konkret exempel på hur ni minskar klimatpåverkan? 

"Med lagerflytten som vi har gjort har det funnits många klimatmål med i projektet. Exempelvis att vi har tagit bort alla pappersfakturor. Vi har också en 100-procentig ökning i mängden hållbara material jämfört med förra året. Sen har vi även ett samarbete med flera svenska aktörer genom Stica (Swedish Textile Initiative for Climate Action reds.anm.) för att öka användandet av förnyelsebar energi, där vi nu jobbar mot Turkiet där många har sin produktion."

Hårda siffror från rapporten

  • Omsättningen steg 2,1 procent till 312,6 miljoner kronor (306,2).
  • Rörelseresultatet blev -27,3 miljoner kronor (-0,7).
  • Resultatet före skatt var -29,5 miljoner kronor (0,2).
  • Resultatet efter skatt blev -24,9 miljoner kronor (-2,3).
  • Resultat per aktie hamnade på -1,63 kronor (-0,14).

Läs mer