Inför debuten: Volvo Cars värderas till 163-200 miljarder

Volvo CarsBörsnoteringar

Volvo Cars vd Håkan Samuelsson. Foto: TT

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Volvo Cars ska noteras på Nasdaq Stockholm 28 oktober med en teckningskurs på 53-68 kronor per aktie.

Biltillverkaren Volvo Cars offentliggör idag prospektet och prisintervallet för erbjudandet och noteringen av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Första dagen för handel förväntas vara den 28 oktober. Aktien ska handlas med kortnamnet VOLCAR B. 

Teckningskursen hamnar i intervallet 53-68 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde efter erbjudandet på 163-200 miljarder kronor. Exakt teckningskursen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 27 oktober.

Erbjudandet omfattar 367,65 till 471,70 miljoner nyemitterade B-aktier. Nyemissionen kommer att tillföra Volvo Cars en bruttolikvid om 25 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Ankarinvesterarna tecknar för 6,4 miljarder


Ankarinvesterare är AMF Pensionsförsäkring, Swedbank Robur Fonder, If Skadeförsäkring, Nordea Investment Management, på vägnar av Nordea Funds., Skandia Fonder och Skandia Liv samt Danica Pension. Ankarinvesterarna har åtagit sig att teckna aktier för 6,4 miljarder kronor.

De institutionella investerarna AMF och Folksam kommer att konvertera hela sina respektive investeringar i preferensaktier och inneha B-aktier i Volvo Cars efter erbjudandet.

De konverterade investeringarna motsvarar totalt 5,3 miljarder kronor. AMF:s och Folksams investeringar, tillsammans med de övriga ankarinvesterarnas åtaganden, motsvarar ett totalt belopp om 11,7 miljarder kronor.

Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 70,75 miljoner B-aktier samt en möjlighet för Geely Sweden att sälja ytterligare 94,34 miljoner B-aktier.

Volvo Cars förväntas få en free float i aktien på mellan 19,5 till 24 procent av aktierna. Erbjudandets totala värde är 33,75 miljarder kronor vid maximalt utnyttjande.

B-aktierna i erbjudandet kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Anmälningsperioden inleds 19 oktober och avslutas den 26 oktober för allmänheten samt den 27 oktober för institutionella investerare.

Läs mer