Så målas ägarbilden om i de hetaste svenska unicorn-bolagen (följ med bakom kulisserna)

Karin Holmberg

Hur går det till när kvalificerande investerare vill ta sig in i ett snabbväxande bolag eller när en ägare vill frigöra kapital och sälja av sin del. På SV Ventures hjälper man bägge parter – och skapar likviditet i onoterade värdepapper.

Att investera i snabbväxande bolag och unicorn-bolag utanför börsen, en marknad som till mångt och mycket länge varit exklusivt för investerare av institutionell karaktär som till exempel Venture Capital-bolag, är något som många andra investerare drömmer om att få göra.

På senare år har dock secondary-marknaden för handel av befintliga aktier i många av våra största unicorns exploderat, vilket ger kvalificerade investerare en möjlighet att bli en del av bolagen i fråga utan att delta i nyemissioner. SV Ventures, en finansiell rådgivare som gav sig in på secondary-marknaden för 3 år sedan, har etablerat sig som ett av de största namnen på marknaden och hjälper dagligen större investerare och ägare att utöka eller sälja andelar av sina innehav i onoterade värdepapper.

”Vi har hjälpt till med transaktioner i flera snabbväxande bolag som till exempel Klarna, Joint Academy, Doktor.se och (nyligen noterade) Truecaller”, säger Andreas Hultin, Director på SV Ventures.

Är du delägare i ett snabbväxande bolag och vill få hjälp att sälja av hela eller delar av ditt innehav? Läs mer och kontakta SV Ventures här!

Stora affärer

Den stora skillnaden på secondary-marknaden jämfört med en nyemission eller ren kapitalanskaffning är att det inte är företagen som kontaktar SV Ventures, utan aktieägarna. Det kan handla om en tidig investerare som vill frigöra kapital eller en grundare eller tidig anställd som behöver kapital för att kunna återinvestera i bolaget genom att exempelvis delta i ett optionsprogram, berättar Andreas Hultin.

Hur går det till?
”Varje process är unik, men eftersom onoterade bolag inte har ett tydligt marknadsvärde gör vi först en grundlig värdering av bolaget och kommer sedan i samråd med säljaren överens om villkoren för transaktionen.”, säger han och fortsätter:

”Det handlar alltid om större affärer. I regel genomför vi aldrig transaktioner om enskilda poster under 1 miljon och oftast är det betydligt större poster än så som det handlar om. Det är inte heller ovanligt, i det fall ett bolag i fråga har haft en positiv operationell utveckling, att vi genomför transaktioner till premie mot senaste emissionskurs. I dessa fall har vi sett att detta gynnar bolagen i kommande nyemissioner, då marknaden prissätter verksamheten mellan emissionerna samt att bolagen får in kapitalstarka aktieägare som kan vara med och supportera i framtida emissioner” 

Kraven som ställs på potentiella investerare är dock höga, enligt Andreas, och beror mycket på hur stor post det handlar om samt vem säljaren är.

”Till största del handlar dessa typer av transaktioner om relationsbyggande och förtroende, både mot bolagen, säljaren och köparen. I vissa fall vill bolagen behålla en koncentrerad ägarstruktur, då kan en post t.ex. inte spridas ut på så många investerare, och ibland kan bolag se positivt på att en investerare kommer in som kan bidra med kompetens, även om det inte är via nyemission. Överlag handlar dessa typer av transaktioner ofta om att vara aktsam till säljaren och bolagens önskan, och hitta investerare som matchar deras krav.”

Inte bara ägarna

Men det är inte bara ägare som hör av sig till SV Ventures. Även investerare hör ofta av sig med specifika önskemål om att hitta bolag att investera i.

”Genom vårt nätverk representerar vi många investerare med stora tillgångar, och vi kan t.ex. få in förfrågningar där investerare vill bredda sitt innehav inom en viss bransch, eller söker aktier i ett specifikt bolag. Då vi har gjort många transaktioner inom den typen av bolag som investerare ofta söker blir det naturligt att höra av sig till oss”, säger Andreas.

Hur ofta sker den här typen av transaktioner?
”Secondary-marknaden är en marknad som växer exponentiellt, framförallt inom handel med tech-bolag där det på senare tid dykt upp många bolag som bara på något års tid tar sig till miljardvärderingar. I dagsläget har vi ett stort antal bolag som vi på kontinuerlig basis faciliterar transaktioner i, och det antalet växer för varje år som går.”

Är du delägare i ett snabbväxande bolag och vill få hjälp att sälja av hela eller delar av ditt innehav? Läs mer och kontakta SV Ventures här!

Läs mer