Miljonskulder hos Kronofogden – hyresvärd krävde Indiska i konkurs: "Ett missförstånd – kravet är återkallat"

Indiskae-handelretail

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

E-handelssatsande Indiska har ett 20-tal obetalda ärenden hos Kronofogden – som tillsammans uppgår till mångmiljonbelopp.

Nu har en fastighetsägare, som väntar på pengar, begärt bolaget i konkurs, kan Breakit avslöja.

Enligt vd:n och grundaren Karin Lindahl ska det dock röra sig om ett missförstånd och konkurskravet har dragits tillbaka.

"Jag har haft ett bra samtal med hyresvärden"

Den anrika klädkedjan Indiska har genomgått stålbad efter stålbad. För fyra år sedan köpte Karin Lindahl upp den krisande kedjan, tog över vd-posten, och vände en förlust på 300 miljoner kronor till vinst. Hon fick dock inte mycket till andrum förrän pandemin slog till och Indiska tvingades rusta för strid igen. 

Och pandemin avspeglar sig tydligt i Indiskas senaste bokslut där omsättningen landade på 377 miljoner kronor med ett negativt resultat på 202 miljoner kronor.

Karin Lindahl berättade nyligen i en intervju med Breakit om den tuffa kampen med att ta bolaget genom krisen, med bantat butiksnät och nedskärningar som följd. Hon uppgav samtidigt att satsningarna på e-handeln börjar att ge resultat där flera samarbeten bådar gott inför framtiden. 

Det råder dock ingen tvekan om att det kostat att hålla Indiska ovan vattenytan. Sedan övertagandet har Karin Lindahl och familj pumpat in över en halv miljard kronor i kedjan, varav över 140 miljoner kronor under förra året.

“Vi och hela Indiskas organisation är envist övertygande om att vi kommer lyckas göra Indiska till ett lönsamt bolag”, förklarade Karin Lindahl nyligen. 

Krävs i konkurs av hyresvärdar 

Samtidigt står det klart att Indiska har problem att betala sina skulder. Över 20 aktörer, varav flera av dem hyresvärdar, har vänt sig till Kronofogden eftersom de inte fått betalt, kan Breakit avslöja.

Kraven rör allt från några tusenlappar upp till miljonbelopp – runt fem miljoner kronor. Det kan dock ha tillkommit extra kostnader och avgifter därefter, och i två ärenden framgår inte beloppen. Totalt finns det 260 avslutade ärenden registrerade på Indiska, de löper däremot flera år tillbaka i tiden.

En av hyresvärdarna har gått så långt att de lämnat in en ansökan om att försätta Indiska Magasinet i konkurs. Det är Centrum 20 AB i Linköping som står bakom ansökan som inkom till Stockholms tingsrätt under tisdagen. Här framgår det att det rör sig om en skuld på över 2,6 miljoner kronor, exklusive dröjsmålsränta, rörande obetalt hyra under 2020 och i år. 

“Gäldenären är på obestånd och ska försättas i konkurs”, står det i ansökan. 

Här ska förtydligas att detta inte innebär att Indiska är försatt i konkurs.  

Karin Lindahl skriver i ett mejl till Breakit att de varit i kontakt med Centrum 20 AB och att det inte längre ska vara aktuellt med någon konkursansökan från hyresvärden.

"Detta olyckliga missförstånd är nu tillrättalagt. Jag har haft ett bra samtal med hyresvärden och konkursansökan ska nu vara återkallad. Vi har överlag ett mycket gott och långsiktigt förhållande till alla våra hyresvärdar och andra leverantörer, och i detta fall är det något i dialogen som brustit", skriver hon.

Steen och Ström driver ärenden 

Ett av de större kraven hos Kronofogden berör Emporia, köpcentret i Malmö, och uppgår till över 1 miljon kronor. Emporia ägs av fastighetsjätten Steen och Ström som driver gallerior över hela norden och står för flera av kraven. På listan finns även betalleverantören Nets samt Tradedoubler. Vissa av kraven inkom redan innan sommaren och växer nu i takt med att de förblir obetalda. 

"Efter att rekonstruktionen genomfördes har alla fordringsägare fått betalt. Därefter har såklart, som för många andra, Coronapandemin lett till att vi inte har kunnat fullfölja alla våra åtaganden i tid", skriver Karin Lindahl och fortsätter.

"Vi har haft löpande dialog med våra hyresvärdar och fått stöd med hyran då antalet besökare i princip har varit halverade sedan corona slog till i mars 2020. I vissa fall har dessa gått vidare till Kronofogden och då gör vi alltid upp överenskommelser."

På en fråga om hur läget ser ut i bolaget just nu och om skulderna kommer att betalas, svarar Karin Lindahl:

"Indiska, som om ett par veckor fyller 120 år, har sedan lättnaderna i pandemirestriktionerna gått mer eller mindre som tåget sedan den första juni. Dock har vi, som många andra företag, varit hårt drabbade av pandemin under ett och ett halv år, och har mycket att ta igen. Vi tillför löpande aktieägartillskott till Indiska och kommer såsom vi gjort hitintills se till att alla leverantör får betalt."

Sedan slutet av 2019 har Indiska stängt 30 butiker och nu återstår 43 stycken. I dag arbetar runt 200 personer inom Indiska. 

Läs mer