RNB ökar omsättningen och minskar förlusten

RNBModehandel

Kristian Lustin, vd på RNB. Foto: Press/TT

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Återgång till kontorsjobb gynnar verksamheten.

Klädbolaget RNB redovisar ökande omsättning och minskad förlust i fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 22,0 procent från 70 till 85,4 miljoner kronor.

"Perioden visade en fortsatt ökning av antalet butiksbesökare och försäljning för Brothers. Brothers hade en kraftigt ökad försäljning jämfört med kvartal tre och sålde över förväntan under flera månader vilket medfört ett lågt varulager. Fortsatt fokus i koncernen på att hitta lösningar för kvarvarande verksamhet", skriver vd Kristian Lustin i rapporten.

Bruttovinsten blev 43,3 miljoner kronor, vilket är ungefär samma resultat som samma period förra året då den landade på 43,0 miljoner. Bruttovinstmarginalen blev på 50,7 procent (61,4).

Rörelseresultatet blev -6,6 miljoner kronor (-7,9).

Resultatet efter skatt blev -6 miljoner kronor (-50).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,49).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 13 miljoner kronor (9).

Kristian Lustin ser att beskedet om lättade restriktioner kommer gynna Brothers, då allt fler människor återgår till sina arbetsplatser och behöver uppdatera sin garderob.

RNB arbetar fortsatt för att hitta en lämplig lösning för bolaget och Brothers, med målsättningen att under andra halvåret meddela information om en lösning för bolagets fortsatta framtida drift.

Läs mer