Lönen på Spotify – så mycket tjänar anställda på musikjätten

Spotify Löner
Lönen på Spotify – så mycket tjänar anställda på musikjätten

Katarina Berg, HR-chef och Daniel Ek, vd Spotify. Foto: TT/Montage

Matilda Andersson

Nyhetschef

Vi har räknat ut snittlönen för anställda på Spotify.

Breakit genomförde nyligen en stor kartläggning över lönerna i tech-Sverige. Totalt har vi tittat på 225 heta bolag och gått igenom dem – bolag för bolag.

Förenklat kan man säga att om du vill maxa ditt lönekuvert finns det tre röda trådar att hålla koll på bland bolagen som toppar listan: bolag med kopplingar till USA, SaaS (molnbaserade prenumerationstjänster) och finans.

Sikta in dig på USA

Hela prispallen och fjärdeplatsen tas nämligen upp av bolag som har rötterna i USA eller har en ansenlig del av verksamheten i Nordamerika där lönekuvertet, framförallt om det är postat från Silicon Valley, är betydligt tjockare än den svenska motsvarigheten. Google, Facebook, Yubico och Spotify toppar sammanställningen.

"Den genomsnittliga lönen på Spotify reflekterar vår globala närvaro där medarbetare i länder med ett högre löneläge än Sverige också ligger med i jämförelsen, exempelvis USA”, säger Katarina Berg som är HR-direktör på Spotify.

På fjärde plats på lönelistan

Spotify hamnar på fjärde plats bland techbolagen med högst löner. Men enligt HR-chefen Katarina Berg är lönen långt ifrån den enda faktorn när det kommer till att lyckas locka de “rätta talangerna”. Lönen måste vara “rimlig och spegla” konkurrensen, säger Katarina Berg men menar att det också finns andra viktiga värden.

"Att vara en del av en verksamhet där medarbetarna verkligen står bakom bolagets syfte och mål, och allt det som vi gör för våra hundratals miljoner användare världen över. Samt att ha de skarpaste talangerna som kollegor, där du ständigt utvecklar din kompetens och har en bra balans mellan jobbet och fritiden", säger Spotifys HR-chef och fortsätter:

"Det är sammantaget viktigare på längre sikt för att attrahera och behålla den bästa kompetensen”.

Så hur ser det ut med lönerna på Spotify?

Bolaget, som 2020 hade över 5.500 anställda, har enligt Breakits kartläggning och uträkningar en snittlön på 105 641​ kronor.

Vill du få koll på lönerna hos över 200 techbolag i Sverige? Spana in hela listan och analysen här.

Så här gjorde vi sammanställningen:

Utgångspunkten har varit gruppen av bolag som Breakit brukar bevaka, helt enkelt det vi brukar kalla Sveriges nya näringsliv. Därefter har vi skalat bort bolag som ännu inte riktigt kommit så långt i sin utveckling och inte sällan håller extra hårt i alla kostnader. Bolagen på listan har därför minst tio anställda.

Därefter har vi letat fram årsredovisningen för år 2020 för bolagen i den återstående gruppen, cirka 230 bolag. 

I strävan efter en enhetlig metod, för att kunna göra en rättvis ranking och kunna göra intressanta jämförelser, har vi sedan utgått från raden personalkostnader i resultaträkningen (oavsett vad bolagen uppger i notverket) och sedan dividerat med 1,42 för att dra av för sociala avgifter (+32% på lönen) och övriga personalkostnader (utbildning, konferens, pension, etc). I nästa steg har vi delat med antalet anställda i snitt under 2020 och därefter med tolv för att få fram ett månadssnitt. 

Då har vi fått fram en schablonmässig bedömning om månadslönen på det aktuella bolaget. Ibland kan det faktiska snittet ligga högre eller lägre (se fotnoter om Swish och Bambuser ovan) beroende på flera faktorer, men vi menar att detta är den bästa och mest enhetliga bedömning vi som utomstående betraktare kan göra.

Läs fler artiklar
LÄS MER