Esen Esports gör riktad nyemission – ska byta namn och införa ny strategi

ESEN eSports e-sport

Finwire / Breakit

E-sportbolaget Esen Esports gör en riktad nyemission om 5,5 miljoner kronor till vissa investerare – och ska stöpa om bolaget.

Namnet kommer att bytas och en ny strategi med mer fokus på förvärv och konsolidering ska implementeras. Detta enligt ett pressmeddelande.

Utspädningseffekten för tidigare aktieägare kommer bli 24,9 procent, och emissionen av 13 750 units utfördes till en rabatt om 5,5 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de 10 senaste handelsdagarna.

Investerarna Oliver Aleksov, Milad Pournouri, Milad Mirmoradi, Gerhard Dal och Magnus Ottosson får, förutom en aktie även två teckningsoptioner med löptid till februari 2023. De har en inlösenkurs om 0,45 kronor.

"Bolaget står inför en spännande framtid och vi avser att ha ett ökat fokus på förvärv och tillväxt samtidigt som Bolaget inom kort kommer att genomgå en omstrukturering där kostnaderna kommer att reduceras markant för att uppnå lönsamhet. Genom att utföra denna kapitalanskaffning möjliggör vi utförandet av bolagets strategi", kommenterar styrelseordförande Per Hägerö.

Läs fler artiklar
LÄS MER