Sök

Manliga eller kvinnliga ägare? Nu ska Vinnova mäta de som söker pengar

VinnovaJämställdhet

Sophia Ivarsson, Vinnova och Anna Branten, grundare av Institute for transition. Foto: Privat/Montage

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Statliga Vinnova börjar nu att ta hänsyn till ägarfördelningen i bolagen de tilldelar pengar.

“Ett stort steg mot att vi snart faktiskt kommer att veta hur många kvinnor som driver växande företag i Sverige”, säger Anna Branten, grundare av Institute for transition.

Om vi på allvar ska skapa ett mer jämställt näringsliv behövs fler kvinnor på ledande och beslutsfattande positioner. Det kvinnliga ägandet i såväl gamla som nya bolag behöver också öka – för där ligger såväl den verkliga makten som pengarna. 

Breakits senaste granskningar inom fintech-sektorn och e-handelsbolagen är dock nedslående och visar att kvinnor bara äger några ynka procent av de granskade bolagen. Som om det inte var illa nog så täljer flera bolag guld på att marknadsföra sig med feministiska budskap – utan att avslöja att det egentligen är män som står bakom. 

Vinnova börjar mäta ägande 

Nu tar innovationsmyndigheten Vinnova, som finansierar forsknings- och innovationsprojekt, ett grepp om frågan och börjar att mäta hur ägandet ser ut i de bolag som söker stöd hos dem. Satsningen är en del av myndighetens nya handlingsplan som sträcker sig från 2022-2025. 

Sophia Ivarsson har arbetat med handlingsplanen, och har titeln programledare för programmet Genus och mångfald och innovation på Vinnova. Hon säger att det är en högst demokratiskt fråga att sträva efter att alla innovationer som finansieras av skattemedel har relevans för så många människor som möjligt.

“Om resultaten av finansieringen inte är jämställda eller bidrar till ökad jämställdhet kommer innovationssystemet att exkludera grupper i samhället. De exkluderas då både som innovatörer och som grupper vars behov av nya lösningar inte tillgodoses”, säger Sophia Ivarsson.

Exakt hur Vinnova ska gå tillväga för att mäta ägandet, eller hur det kommer påverka de sökande, är ännu oklart. Planen sjösätts under nästa år och målet är att verka för en ökad jämlikhet, identifiera utmaningar och grunda för framtida insatser. 

”Det handlar om att få en bild av de sökande och bolagen. I vissa fall kan det finnas underrepresenterade grupper i systemet som inte söker och då behöver vi hitta dem för att sätta in åtgärder", säger Sophia Ivarsson. 

Vinnova tittar sedan tidigare på hur könsfördelningen ser ut bland projektledare och i teamen när de beviljar bidrag. Sett till samtliga sökande under förra året var 35 procent av projektledarna kvinnor, varav 38 procent av de beviljade projekten leddes av en kvinna. 

Vad är er uppfattning av ägarbilderna i de sökande bolagen idag? 

“Könsfördelningen med avseende ägarbilden är sannolikt inte inom spannet 40/60, vilket är den statistiska definitionen av en jämställd fördelning”, säger Sophia Ivarsson. 

Varför sker detta initiativ först nu? 

”Det tar tid med sådana här processer och att få in det i systemet på ett säkert och adekvat sätt”, säger Sophia Ivarsson.

Anna Branten: “Äntligen” 

Vinnovas drag har bland annat uppmärksammats av Anna Branten, grundare av Institute for Transition, som arbetar som konsult inom jämställdhet och inkludering.

“Äntligen säger jag. Ett stort steg mot att vi snart faktiskt kommer att veta hur många kvinnor som driver växande företag i Sverige, något som vi inte vet idag” skriver Anna Branten i ett inlägg på Linkedin. 

“Min första tanke är att det här är ett otroligt bra första steg. Vad jag vet är det här den första offentliga aktören som börjar att mäta på det här sättet”, säger Anna Branten till Breakit. 

Anna Branten säger att flera organisationer efterfrågat den här typen av mätningar. Tankesmedjan Ownershift, som drivs av Linda Waxin, är en aktör som satt krav på att regeringen kartlägger och presenterar data som visar hur offentliga medel till entreprenörer fördelas utifrån kön och ägande.

Detaljerna kring de kommande mätningarna, och dess effekter, är fortfarande något oklara. Anna Branten poängterar vikten av en tydlig ansvarsfördelning för att ta den nya jämställdhetsplanen i mål. 

“Jag hoppas framförallt att fler offentliga aktörer följer efter och börjar att mäta på den här nivån, som Almi och Saminvest, att de börjar att bli mer transparenta över hur siffrorna ser ut samt att siffrorna bli jämförbara mellan bolagen”. 

Läs mer