Sök

Klarna visar böckerna – rörelseförlusten dubblades (och lite till)

Klarnafintechkrediter

Sebastian Siemiatkowski, medgrundare och vd för Klarna. Foto: Press

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Det svenska fintechbolaget Klarnas intäkter växer kraftigt. Men det gör även förlusterna.

Rörelseresultatet för det första halvåret skrivs till nästan -1,8 miljarder kronor.

Först lite hårda fakta från rapporten:

Rapporten visar att bolagets rörelseintäkter steg till drygt 6,3 miljarder kronor under det första halvåret, upp från 4,5 miljarder motsvarande period 2020. Tillväxten uppgick med andra ord till 40 procent. 

Rörelseresultatet blev -1.761 miljoner kronor, en försämring från -690 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Längst ned i resultaträkning hittas en nettoförlust uppgående till 1.408 miljoner kronor, att ställa mot -552 miljoner under jämförelseperioden. 

Av rapporten framgår att Klarnas kostnader före kreditförluster ökade med 56 procent jämfört med föregående år.

“Detta är i linje med planen eftersom vi investerar i våra medarbetare, vår plattform, mervärdestjänster till handlare och att attrahera nya konsumenter för att driva vår globala tillväxt”, skriver Klarna med vd Sebastian Siemiatkowski i spetsen. 

Fler handlar via Klarna

Klarna har nu lite fler än 4.100 anställda och det motsvarar en ökning med cirka 1.100 personer under det senaste året. 

Den totala försäljningsvolymen, det vill säga transaktioner som gått via bolagets plattform, uppgick till 39 miljarder dollar under det första halvåret, upp från 22 miljarder motsvarande period 2020. 

“Tillväxt på alla nyckelmarknader globalt, med en fortsatt stark utveckling i USA där total försäljningsvolym ökade med 311% under första halvåret 2021 baserat på ökningen i antalet konsumenter som nu uppgår till 20 miljoner amerikaner, en ökning från 17 miljoner i april 2021”, skriver Klarna. 

Bolaget lyfter även fram att det har 18 miljoner aktiva användare globalt via Klarna-appen, en ökning med 50 procent. 

Kreditförlusterna ökade till lite mer än 1,8 miljarder kronor under årets två första kvartal. Det motsvarar cirka 29 procent om de totala intäkterna – det är nästan 3 procentenheter högre än föregående år.

"Andelen förstagångskonsumenter påverkar kreditförluster, netto, och innebär att etablering på nya marknader sannolikt kommer att medföra högre kreditförluster under den inledande fasen allteftersom våra kreditmodeller mognar", skriver Klarna i rapporten. 

Ränteintäkterna ökar långsammare

Värt att notera är även att Klarnas ränteintäkter växte med 18 procent under första halvåret – en klart lägre takt än de andra intäktskällorna, exempelvis provisionerna från e-handlarna. Den lägre takten för ränteintäkterna förklarar bolaget med att "konsumentefterfrågan på våra räntefria betalningsprodukter med kortare löptid översteg andra betalningsalternativ".

Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski ger i vanlig ordning flera kängor till de traditionella bankerna. Han skjuter denna gång in sig på att de i många fall nu utvecklat och lanserat egna så kallade betala senare-produkter.

"Det återstår dock att se om dessa nya så kallade ”BNPL”-erbjudanden (buy now pay later) från traditionella aktörer verkligen skiljer sig från deras kreditkort och gynnar konsumenterna. Eller om de bara har skapats för att följa med trenden", skriver han i rapporten.

Läs mer