Minskad omsättning och rörelseförlust för Fundedbyme: "Jobbat hårt med att effektivisera"

FundedByMePepinsCrowdfunding

Anders Danielsson, vd Fundedbyme

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Fundedbyme redovisar minskad omsättning – men också lägre rörelseförlust.

I slutet av juni kom nyheten att crowdfundingplattformarna Fundedbyme och Pepins går samman. Något Breakits börsreporter Martin Hävner direkt ställde sig tveksam till - och pekade på två stora hinder som riskerar hindra sammanslagningen från att bli en succé (här avslöjar han vilka).

Nu redovisar Fundedbyme minskande omsättning men också lägre rörelseförlust under första halvåret jämfört med samma period året innan.

"Första halvåret 2021 har varit minst sagt intensivt för Fundedbyme. Vi har arbetat hårt med att effektivisera verksamheten. Arbetet har också börjat synas i siffrorna. Intäkterna är förvisso något lägre än under motsvarande period i fjol, men resultatutvecklingen har gått i rätt riktning. Detta gäller såväl för crowdfundingverksamheten inom Fundedbyme som för Laika Consulting och Feminvest", säger vd Anders Danielsson.

Försäljningen minskade med 6 procent under perioden medan totala intäkterna sjönk 21 procent. Detta berodde till största delen på minskade intäkter från den internationella verksamheten som påverkats av hårdare restriktioner under pandemin.

Hårda siffror från Fundedbymes rapport

Nettoomsättningen sjönk till 6,5 miljoner kronor (7,3).

Rörelseresultatet och resultatet före skatt blev -5,2 miljoner kronor (-8,2).

Resultatet efter skatt blev -5,3 miljoner kronor (-8,2).

Sammanslagningen med Pepins beräknas ske under hösten.

"Fundedbyme och Pepins har hittills verkat på marknaden från varsitt håll. Den nya koncernen kommer att därmed få ett bredare och mer attraktivt erbjudande och bli rådgivare till företag genom hela tillväxtresan. Vi ska erbjuda våra kunder tillgång till fler investerare och ett bredare spektrum av tjänster", menar Danielsson.

Läs mer