Annonssamarbete med Swedbank

5 konkreta tips: Så kan ni bli mer hållbara – och långsiktigt lönsamma

SwedbankHållbarhet

Ebba Arnborg

Ett mer hållbart företagande gör inte bara gott för klimatet, samhället och den egna nattsömnen – det kan faktiskt även skapa nya affärsmöjligheter, smarta konkurrensfördelar och stärka ens varumärke och lönsamhet. Och det behöver inte vara svårt, här är råden som hjälper dig.

Extremväder, IPCCs senaste rapport som slog fast att klimathotet växer, väpnade konflikter, orättvisor… Det kan kännas mörkt – men ditt företag kan bidra till en positiv förändring. Bäst av allt? Att minska företagets påverkan på, och öka hur ni bidrar till alla former av hållbarhet, kan löna sig inte bara för världen – utan också för företaget.

”Bolag som är långsiktigt hållbara är också långsiktigt lönsamma” konstaterar Tomas Zimmermann, Head of Sustainable Finance på Swedbank, och tillägger att det omvända också gäller:

”Bolag som inte tar hållbarhetsutmaningen, såväl den miljömässiga och samhälleliga, som världen står inför på allvar, löper större risk att inte leverera god avkastning på lång sikt.”

Nya affärsmöjligheter

Anledningarna till detta är flera, som att en mer hållbar verksamhet kan skapa nya affärsmöjligheter och stärka konkurrenskraft, lönsamheten och varumärke – både externt och internt.

Många företag har också insett detta, och arbetar idag aktivt för att ställa om sin verksamhet till att bli mer hållbar. Något som Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank, ser har flera anledningar:

”Det är dels en effekt av en vakenhet i samhället generellt, men också en förväntan bland konsumenter och arbetstagare på att företag ska erbjuda hållbara lösningar, varor och tjänster”, säger han.

Stöd, rådgivning och inspiration

Swedbank jobbar kontinuerligt med hållbarhet, och stöttar även sina över 500 000 företagskunder i det arbetet.

Det kan handla om rådgivning kring hur man får en bra hävstång för hållbara investeringar och finansieringar och att hjälpa kunder som vill göra en hållbar omställning att finansiera den till ett så bra pris som möjligt.

Men också om exempelvis innovationstävlingen Swedbank rivstart som premierar idéer som både har affärspotential och kan bidra till en positiv samhällsförändring.

I höst kommer Swedbank också att rikta fokus på hållbarhet i såväl artiklar och webinars här på Breakit, och inspirera genom att lyfta fram såväl experter som företag som på olika sätt har gjort en lyckad omställning.

”Vi är övertygade om att alla kan ta steg i en mer hållbar riktning och att det bidrar till en långsiktig lönsamhet för företaget”, säger Fredrik.

Hållbarhet i affärsidén

Det som gör avsevärt störst skillnad är att få in hållbarhet i sin affärsidé. Utgå gärna från FN:s globala mål för hållbar utveckling och hitta något som kan fungera naturligt i er verksamhet.

”Steg ett, handlar om att förstå hur ens företag påverkar, och påverkas av, det som sker med klimat, och ekosystem, samt även i samhället. Sätt utifrån den förståelsen, konkreta mål, strategi, och en plan: Vad är det egentligen vi gör, och hur kan vi bäst bidra till en hållbar utveckling – givet vår specifika mission, affärsmodell och värdekedja?” säger Tomas.

Fredrik håller med, och påpekar att hållbarhet är ett långsiktigt, ständigt pågående arbete:

”Så en början kan vara att se hur du med ditt företag kan göra störst skillnad och vad som är lättast att börja förändringsresan med – men ändå behålla kärnan i verksamheten. Sök inspiration hos andra!” säger han.

Läs mer om hur Swedbank jobbar med hållbarhet här!

Vill du veta mer om hur du och ditt företag kan utveckla hållbarhetsarbetet utifrån er verksamhet och förutsättningar? Eller kanske få inspiration av entreprenörer som brutit ny mark? Då är du välkommen till swedbank.se/foretagstips där du kan läsa tips och råd som ger dig bättre koll på företagande och entreprenörskap.

5 tips för att göra verksamheten mer hållbar

Se över affärsidé och värdeerbjudande
Hur kan affärsmodell, produkter, tjänster, och värdekedja, designas och göras mer hållbara ur ett miljömässigt, socialt och finansiellt perspektiv? 

Flytta in hållbarhetsarbetet i produkt- och tjänsteutvecklingen
Vilka material, processer och design bör prioriteras ur ett hållbarhetsperspektiv? Vad ska till för att produktionen kan ske ”nära” och lokalt, med samma kvalitet och lönsamhet?

Se över företagets resursförbrukning
Hur kan resurser och energi hämtas från cirkulära och förnybara källor, och användas mer effektivt, samt återanvändas eller återvinnas efter användning?

Sätt mål, följ upp och redovisa hållbarhetsarbetet
Hur kan förutsättningarna stärkas för att uppnå önskat resultat, och skapa transparens som bygger ökad trovärdighet bland företagets nyckelintressenter?

Samarbeta i leverantörsleden
Ert värdeerbjudande till era kunder, kan aldrig bli mer hållbart än den värdekedja som ni är en del i. Hur kan ni bäst säkerställa att leverantörer och partners också arbetar med samma frågeställningar som ni?

Läs mer