Så vill de stoppas kaoset med elsparkcyklarna

Voi Tier Elsparkcykel
Så vill de stoppas kaoset med elsparkcyklarna

Martin Hävner

Reporter

Stockholms Handelskammare vill att kaoset kring elsparkcyklarna upphör.

Organisationen lägger därför fram fem skarpa förslag för att städa upp i branschen och på stadens gator.

Elsparkcyklarna är här för att stanna, konstaterar organisationen Stockholms Handelskammare som ser flera positiva effekter av den nya tidens fordon som i antal numera kan räknas till en bit över 20.000 i den svenska huvudstaden.

“Genom att restider kortas ökar effektiviteten i transportsystemet. Det har också en tydlig samhällsekonomiskt positiv effekt när restider blir kortare”, skriver Stockholms Handelskammare och pekar även på att de utsläppsfria elsparkcyklarna kan avlasta kollektivtrafiksystemet och vägarna.

Men, betonar organisationen, den ökande användningen har medfört flera problem: fler olyckor, vårdlöst trafikbeteende och minskad framkomlighet på grund av omkullvälta och felparkerade sparkcyklar.

Eftersom fordonen i grunden är “ett välkommet tillskott till staden” vill Stockholm Handelskammare se ny lagstiftning på området och lägger själv fram fem förslag som organisationen hoppas att politikerna kommer att anamma:

Kommunerna ska få begränsa antalet aktörer och sparkcyklar

Det finns enligt Stockholms Handelskammare en regulatorisk osäkerhet vad gäller kommunernas inflytande över elsparksmarknaden – “en jurdisk gråzon”. Det är till exempel högst oklart ifall en kommun kan åberopa ordningslagen för att kräva in avgifter från elsparksbolag som till exempel Voi, Bolt och Tier. Nu vill organisationen se en lag som gör det möjligt för kommunerna att dela ut tillstånd till operatörerna, vilket i sin tur kommer att göra att kommunerna kommer kunna ställa ytterligare krav på dessa.

“På så sätt kan säkerställas att endast seriösa aktörer är verksamma”, heter det. 

Inför särskilda parkeringsplatser

Stockholms Handelskammare konstaterar att det finns ytterst få särskilda parkeringplatser för elsparkcyklarna och många förare ställer fordonen där det passar bäst för stunden, exempelvis mitt på gatan. Därför bör kommunerna ”identifiera parkeringsplatser och markera dem tydligt”.

Registreringsskyltar

“Genom att göra det lättare att identifiera fordonen kan enskilda förare lättare knytas till vårdslös körning”, skriver Stockholms Handelskammare som menar att detta skulle göra det lättare för Polisen att identifiera vårdslösa förare. Se nästa punkt.

Vårdslösa förare ska kunna stängas av

Idag får vårdslös körning i princip inga konsekvenser och det vill organisationen se en ändring på.

“Precis som den bilist som gör fel bör den som framför en elsparkcykel riskera att få rätten att framföra ett fordon indragen under en tidsbegränsad period”, lyder förslaget.

Promillegräns

I nuläget klassas elsparkcyklar som cyklar och det innebär att en full förare på en elsparkcykel i princip inte kan dömas för rattfylleri (eller styrfylleri).

“För att minska mängden olyckor bör elsparkcyklarna och liknande fordon få samma promillegräns som övriga motordrivna fordon”, tycker Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare är en organisation för företag och företagare i Stockholms län och Uppsala län med målet att förbättra villkoren för de cirka 2000 medlemsföretagen. 

Läs fler artiklar
LÄS MER