Checkin.com ökar omsättning men minskar resultatet

Checkin.com
Checkin.com ökar omsättning men minskar resultatet

Kristoffer Cassel och Alexey Kuznetsov grundare Checkin

Finwire / Breakit

Stigande omsättning för Checkin.

Checkin klev in på börsen i våras och rusade flera hundra procent snabbt. Sedan dess har haussen lagt sig men bolaget är fortfarande upp strax över 60 procent från noteringen. 

Affärsidén är att göra det enklare att logga in på sidor på nätet och sedan fortsätta vara inloggad.

Nu redovisar bolaget ökande omsättning i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vidare minskar bolagets ebitda-resultat, främst hänförligt till kostnader i samband med börsnoteringen.

Omsättningen stiger

Omsättningen steg 72,9 procent till 8,3 miljoner kronor (4,8). Tillväxten härleds till att Checkin.com lyckats öka antalet anslutna kunder samt ökat försäljningen
och produktsviten till redan befintliga kunder.

"Anskaffningen av nya kunder har varit stark under hela första halvan av året trots att H1 historiskt sett varit en svagare tillväxtperiod än andra halvåret", skriver bolagets vd Kristoffer Cassel.

"Under kvartalet har inte bara kvantiteten av nya kunder fortsatt varit god, utan vi har även ingått avtal med verkligt globala aktörer inom våra viktigaste vertikaler".

Ökad fokus på försäljning med en utökad säljstyrka och marknadsföring kommer på kort sikt leda till en lägre ebitda-marginal i bolaget.

Ebitda-resultat blev 0,19 miljoner kronor (0,51), med en ebitda-marginal på 2,3 procent (10,6). Justerat för engångskostnader om på 0,42 miljoner kronor i samband med bolagets börsnotering uppgick ebitda-resultatet till i kvartalet till 0,61 miljoner kronor, med justerad marginal om 7 procent.

Rörelseresultatet blev -0,47 miljoner kronor (0,02).

Resultatet efter skatt blev -0,50 miljoner kronor (0,01).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (0,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,81 miljoner kronor (2,1).

"På kort sikt kommer den utökade säljstyrkan och marknadsföringen leda till en lägre EBITDA-marginal, samtidigt som tillväxten bör lägga grunden för skalfördelar och därmed stärkta resultat på sikt", skriver vd Kristoffer Cassel.

Läs fler artiklar
LÄS MER