Sök

Doctrins nya vd: “Vi kommer att gå med vinst inom några år”

DoctrinHälsaDigital vård

Anna-Karin Edstedt Bonamy.

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Under corona-året 2020 tvingades mängder av vårdgivare att snabbt tänka om.
Det fick kunderna att strömma till hos techbolaget Doctrin – som dock samtidigt fick se förlusterna skena.Vården befinner sig i, och är i stort behov av, en snabb digitaliseringsprocess. Något som inte minst har märkts under pandemin.

Doctrin är ett av de bolag som vill snabba på den här processen, med sitt uttalade mål att förbättra vården för 1 miljard människor. En vision som ligger i linje med Klarna-grundaren Niklas Adalberths stiftelse Norrsken som var en av de tidiga investerarna i Doctrin. 

Doctrin grundades av ​​Magnus Liungman och bolaget har tagit in hundratals miljoner kronor i kapital. Vårdtechbolaget stängde nyligen en kapitalrunda på över 130 miljoner kronor som leddes av de befintliga ägarna Health Cap, Swedbank Robur och Capio samt den nya svenska investeraren Norron. 

Själva idén går ut på att koppla ihop den fysiska och digitala vården genom en plattform som vårdgivare kan ansluta sig till. 

Patienten loggar in och fyller i ett AI-baserat vårdfrågeformulär som anpassas utifrån dem och sedan ligger till grund för vidare bedömning. På så sätt frigörs tid och resurser inom vårdsystemet och informationen kan användas för att hantera patientens sjukdomshistoria, behandla och följa upp. Doctrin används idag av aktörer som Karolinska sjukhuset och Praktikertjänst.

Så går det för Doctrin 

Nu kan vi berätta hur det gick för Doctrin under förra året. Omsättningen steg från 23 till 30 miljoner kronor, medan förlusten steg från 39 miljoner kronor till 44 miljoner kronor efter finansiella poster. 

Anna-Karin Edstedt Bonamy, som klev in som vd under förra sommaren, kommenterar resultat. 

“Vår expansion kräver fortsatta investeringar i produktutveckling, marknadsföring och försäljning för att möta sjukvårdens behov både på vår hemmamarknad och på nya marknader. Vi ser nu att dessa investeringar ger resultat i form av ökad kundtillströmning både i Sverige, på den övriga nordiska marknaden och i Storbritannien”, kommenterar Anna-Karin Edstedt Bonamy. 

Nu är Doctrin ingen renodlad vårdgivare som nätläkarna, som sett efterfrågan explodera, men de har ändå gynnats av det ökade behovet av digitalisering. 

Under förra året ökade antalet patientärenden på plattformen med 300 procent. Nu hanterar Doctrins kunder runt 100 000 ärenden i månaden genom plattformen. Totalt används plattformen av över 200 aktörer inom vården i Sverige, Norge och Tjeckien. 

Men bolaget fortsätter som sagt att blöda pengar.

“Enligt den affärsplan som våra ägare investerat i så kommer vi gå med vinst inom några år”, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy. 

Satsar på långsiktig digitalisering

Samarbetet med aktörer som ägaren Capio och Praktikertjänst lyfts fram som en framgångsrik motor i försäljningen, där avtal förlängts och ännu fler vårdområdet kopplats på, som exempelvis tand- och specialistvård. 

Doctrin ser även en ökad vilja från fler vårdgivare när det kommer till att satsa på digitalisering. 

“Vi ser nu att vårdgivare som i det akuta skedet 2020 valde att starta sin digitalisering med enbart videobesök nu vänder sig till oss i år för att få hjälp med långsiktigt hållbar digitalisering”, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy. 

Doctrin ägs till 18 procent av grundaren Magnus Liungman. Bland övriga större ägare finns  Healthcap som äger 19 procent samt vårdkoncernen Capio med ett innehav på 18 procent.

Magnus Liungman berättade nyligen om sin nya AI-startup Nudge som ska hjälpa oss att vårda vår mentala hälsa. 

 

Läs mer